ONTDEK DE NAMEN VAN GOD

GODS NAAM

ONTDEK DE NAMEN VAN GOD EN WAT DIE NAMEN OVER GOD ZEGGEN, OVER ZIJN KARAKTER, ZIJN EIGENSCHAPPEN EN WIE HIJ IS

NAMEN VAN GOD SLECHTS EEN KLEIN BEGIN

De Naam van God in Hebreeuws, is anders uit dan wat wij lezen in de Bijbel als Here.
Daardoor missen we de diepte van DE naam.
De Hebreeuwse namen zegt veel over het karakter en eigenschappen
van God en over Wie Hij is.

EL / ELOHIM / ELOHAY

Een andere naam van God die vaak in de Bijbel voorkomt is El. Het betekent hetzelfde als Elohim, maar dan eenvoudiger geschreven. Elohim is de eerste naam van God die we in de Bijbel tegenkomen. Het betekent sterkte of macht en wordt door het hele Oude Testament heen meer dan 2500 keer gebruikt. El vinden we bijvoorbeeld in combinatie met:

De namen die in het rood zijn : hebben een pagina, zijn een link.

JHWH / J.H.W.H

Deze naam komt ongeveer 7000 keer voor in het Oude Testament en is daarmee de meest gebruikte naam van God. Het wordt vertaald met Heere. Het is ook de naam waarmee God Zich aan Zijn volk Israël verbindt als Hij tegen Mozes zegt dat hij Hem met JHWH bekend moet maken aan de Israëlieten. Joden spreken de vier letterige naam van God niet uit, uit respect voor de heiligheid van God en om te voorkomen dat ze de naam van God verkeerd gebruiken.

  • JHWH Jireh – God zal voorzien (Genesis 22:14 – God voorziet in alles wat we nodig hebben
  • JHWH Rohi – De Heere is mijn Herder (Psalm 23) – Herder, Vriend,Metgezel
  • Jahwe-Nissi –  De Here is mijn Banier (Ex 17:15).Een teken dat het Gods zaak is, het is Zijn strijd
  • Jehova-Rapha –  De Heer die geneest
  • Jehova-Shammah –  De Heer is hier
  • Jehova-Tzidkenu – De Heer is onze gerechtigheid
  • JHWH M’Kadesh – (Ezechiël 37:28) Heiligen betekent apart zetten. God zet jou apart om je leven te leven voor Hem
  • JHWH Shalom –  de Heere van Vrede (Rechters 6:24) Vrede
  • Jehova Aman – De Heer is trouw

HIER ONDER IS EEN WOORDSTUDIE MET OA. DE STRONG NUMMERS

SLECHTS EEN 300 KLEINE GREEP

Het is een echte ontdekkingstocht om zo met de Namen van God en het Hebreeuws bezig te zijn.

Deze lijst ben ik nu aan het maken. Wat helemaal rood is, is een pagina

Onderstaande lijst, staan dubbele namen in. Namen die hetzelfde betekenen. Namen die er niet in thuis horen. Ik werk ze stuk voor stuk af en verwijder wat er niet moet staan of dubbel is. In ontwikkeling dus. Waar ik onderstaande lijst vandaan heb weet ik ook niet meer. Volgens mij bij Strong Bijbelvertaling zelf.

1. Hebrew Name: Jehovah Aman
English Name: The Lord is Faithful
Key Reference: Deuteronomy 7:9
Strong’s Numbers: 3068, 539

2. Hebrew Name: Jehovah Rapha
English Name: The Lord Your Healer
Key Reference: Exodus 15:26
Strong’s Numbers: 3068, 7495

3. Hebrew Name: Jehovah Jireh
English Name: The Lord Your Provider
Key Reference: Genesis 22:14
Strong’s Numbers: 3070 (from 3068 and 7200)

4. Hebrew Name: Jehovah Ab (Abba)
English Name: The Lord Your Father (Daddy, Papa)
Key Reference: Isaiah 63:16, 64:8
Strong’s Numbers: 3068, 1

5. Hebrew Name: Jehovah Shalam Shalom
English Name: The Lord who restores, recompenses and repays
Key Reference: Joel 2:25
Strong’s Numbers: 3068, 7999

6. Hebrew Name: Jehovah Nissi
English Name: The Lord your Banner
Key Reference: Exodus 17:15
Strong’s Numbers: 3071 (from 3068 and 5251)

7. Hebrew Name: Jehovah Shammah
English Name: The Lord’s abiding Presence is there
Key Reference: Ezekiel 48:35
Strong’s Numbers: 3068, 8033

8. Hebrew Name: Jehovah Shalom
English Name: The Lord your Peace
Key Reference: Judges 6:24
Strong’s Numbers: 3073 (from 3068 and 7965)

9. Hebrew Name: Jehovah Tsidkenu
English Name: The Lord our Righteousness
Key Reference: Jeremiah 23:6, 33:16
Strong’s Numbers: 3072 (from 3068 and 6664)

10. Hebrew Name: Jehovah M’Qadishkem
English Name: The Lord our Sanctifier
Key Reference: Exodus 31:13
Strong’s Numbers: 3068, 6942

11. Hebrew Name: Jehovah Rohi (or Ra’ah)
English Name: The Lord is my Shepherd
Key Reference: Psalms 23:1
Strong’s Numbers: 3068, 7462

12. Hebrew Name: Jehovah Ga’al
English Name: The Lord is my Redeemer
Key Reference: Isaiah 43:14, 44:24, 47:4, 54:8
Strong’s Numbers: 3068, 1350

13. Hebrew Name: Jehovah Magen
English Name: The Lord is my Shield
Key Reference: Genesis 15:1; Psalms 3:3, 28:7, 84:11
Strong’s Numbers: 3068, 4043

14. Hebrew Name: Jehovah Bara’
English Name: The Lord your Creator
Key Reference: Isaiah 40:28
Strong’s Numbers: 3068, 1254

15. Hebrew Name: Jehovah Palat
English Name: The Lord your Deliverer
Key Reference: Psalms 18:2, 144:2
Strong’s Numbers: 3068, 6403

16. Hebrew Name: Jehovah Cela`
English Name: The Lord is my Rock
Key Reference: 2 Samuel 22:2
Strong’s Numbers: 3068, 5553

17. Hebrew Name: Jehovah Matsuwd
English Name: The Lord is my Fortress
Key Reference: 2 Samuel 22:2
Strong’s Numbers: 3068, 4686

18. Hebrew Name: Jehovah Owr
English Name: The Lord is my Light
Key Reference: Psalms 27:1
Strong’s Numbers: 3068, 216

19. Hebrew Name: Jehovah Shama’
English Name: The Lord Hears me
Key Reference: Exodus 3:7; Psalms 6:9, 34:17
Strong’s Numbers: 3068, 8085

20. Hebrew Name: Jehovah Towb
English Name: The Lord is Good
Key Reference: Psalms 34:8, 100:5, 103:5, 135:3, 145:9
Strong’s Numbers: 3068, 2896

21. Hebrew Name: Jehovah Chanan
English Name: The Lord is gracious
Key Reference: Numbers 6:25
Strong’s Numbers: 3068, 2603

22. Hebrew Name: Jehovah Checed
English Name: The Lord’s merciful kindness
Key Reference: Psalms 117:2
Strong’s Numbers: 3068, 2617

23. Hebrew Name: Jehovah Barak
English Name: The Lord who Blesses and Prospers me
Key Reference: Numbers 6:24-27; Deuteronomy 28:2-12
Strong’s Numbers: 3068, 1288

24. Hebrew Name: Jehovah Chayil
English Name: Lord of Wealth
Key Reference: Deuteronomy 8:18
Strong’s Numbers: 3068, 2428

25. Hebrew Name: Jehovah Tsalach
English Name: Lord of Prosperity
Key Reference: Psalms 118:25
Strong’s Numbers: 3068, 6743

26. Hebrew Name: Jehovah Mezimmah
English Name: Lord of Witty Inventions
Key Reference: Proverbs 8:12
Strong’s Numbers: 3068, 4209

27. Hebrew Name: Jehovah Baal-Perazim
English Name: Jehovah is Lord of the Breakthrough
Key Reference: 1 Chronicles 14:11
Strong’s Numbers: 3068, 1188 (from 1167 and 6556)

28. Hebrew Name: Jehovah Mishneh
English Name: The Lord of the double portion
Key Reference: Isaiah 61:7
Strong’s Numbers: 3068, 4932

29. Hebrew Name: Jehovah ‘Emuwn
English Name: Lord of Faith
Key Reference: Habakkuk 2:4 (xref Romans 1:17)
Strong’s Numbers: 3068, 529

30. Hebrew Name: Jehovah `Eth Pega`
English Name: Lord of time and chance
Key Reference: Ecclesiastes 9:11
Strong’s Numbers: 3068, 6256, 6294

31. Hebrew Name: Jehovah `Etsah Tuwshiyah
English Name: Lord of counsel and sound wisdom
Key Reference: Proverbs 8:14
Strong’s Numbers: 3068, 6098, 8454

32. Hebrew Name: Jehovah Yacaph
English Name: The Lord shall increase you more and more
Key Reference: Psalms 115:14
Strong’s Numbers: 3068, 3254

33. Hebrew Name: Jehovah `Attiyq Yowm
English Name: The Lord is the Ancient of Days
Key Reference: Daniel 7:9,13,22
Strong’s Numbers: 3068, 6268, 3118

34. Hebrew Name: Jehovah `Asah
English Name: The Lord our Maker
Key Reference: Psalms 95:6; Isaiah 51:13
Strong’s Numbers: 3068, 6213

35. Hebrew Name: Jehovah Iysh Milchamah
English Name: The Lord is a Man of War
Key Reference: Exodus 15:3
Strong’s Numbers: 3068, 376, 4421

36. Hebrew Name: Jehovah Gibbowr
English Name: The Lord is Mighty
Key Reference: Psalms 45:3
Strong’s Numbers: 3068, 1368

37. Hebrew Name: Jehovah Gibbowr Yasha`
English Name: The Lord is Mighty to Save
Key Reference: Zephaniah 3:17
Strong’s Numbers: 3068, 1368, 3467

38. Hebrew Name: Jehovah Gibbowr Milchamah
English Name: The Lord is Mighty in Battle
Key Reference: Psalms 24:8
Strong’s Numbers: 3068, 1368, 4421

39. Hebrew Name: Jehovah Tsebaoth
English Name: The Lord of Hosts (Angelic Armies)
Key Reference: Psalms 24:10, 46:7; Isaiah 6:3,5
Strong’s Numbers: 3068, 6635

40. Hebrew Name: Jehovah Melek Kabowd
English Name: The Lord is the King of Glory
Key Reference: Psalms 24:7-10
Strong’s Numbers: 3068, 4428, 3519

41. Hebrew Name: Jehovah Tiqvah
English Name: The Lord is my Hope
Key Reference: Psalms 71:5
Strong’s Numbers: 3068, 8615

42. Hebrew Name: Jehovah Elohim
English Name: The Lord is God
Key Reference: Joshua 22:34; 1 Kings 8:60
Strong’s Numbers: 3068, 430

43. Hebrew Name: Jehovah Elohim Bad
English Name: The Lord is God alone
Key Reference: Psalms 86:10
Strong’s Numbers: 3068, 430, 905

44. Hebrew Name: Jehovah Elohim Yisrael
English Name: The Lord God of Israel
Key Reference: Judges 5:3; Psalms 41:13, 106:48
Strong’s Numbers: 3068, 430, 3478

45. Hebrew Name: Jehovah Kol Machmad
English Name: The Lord is Altogether Lovely
Key Reference: Song of Solomon 5:16
Strong’s Numbers: 3068, 3605, 4261

46. Hebrew Name: Jehovah Reya
English Name: The Lord is my Friend
Key Reference: Exodus 33:11
Strong’s Numbers: 3068, 7453

47. Hebrew Name: Jehovah `Azar
English Name: The Lord is my Helper
Key Reference: Psalms 30:10
Strong’s Numbers: 3068, 5826

48. Hebrew Name: Jehovah ‘Alah Arukah
English Name: The Lord who restores your health
Key Reference: Jeremiah 30:17
Strong’s Numbers: 3068, 5927, 724

49. Hebrew Name: Jehovah Shalam Shaneh
English Name: The Lord who restores the years [of losses]
Key Reference: Joel 2:25
Strong’s Numbers: 3068, 7999, 8141

50. Hebrew Name: Jehovah Shuwb Shebuwth
English Name: The Lord turns my captivity
Key Reference: Zephaniah 3:20
Strong’s Numbers: 3068, 7725, 7622

51. Hebrew Name: Jehovah Owr Yesha
English Name: The Lord is my Light and my Salvation
Key Reference: Psalms 27:1
Strong’s Numbers: 3068, 216, 3468

52. Hebrew Name: Jehovah Rapha Makkah
English Name: The Lord who heals thee of thy wounds
Key Reference: Jeremiah 30:17
Strong’s Numbers: 3068, 7495, 4347

53. Hebrew Name: Jehovah Tsebiy Kabowd
English Name: The Lord is Beautiful and Glorious
Key Reference: Isaiah 4:2
Strong’s Numbers: 3068, 6643, 3519

54. Hebrew Name: Jehovah Melek
English Name: The Lord is my King
Key Reference: Psalms 84:3
Strong’s Numbers: 3068, 4428

55. Hebrew Name: Jehovah Melek Olam Ad
English Name: The Lord is King forever and ever
Key Reference: Psalms 10:16
Strong’s Numbers: 3068, 4428, 5769, 5703

56. Hebrew Name: Jehovah Misgab
English Name: The Lord my High Tower
Key Reference: Psalms 18:2
Strong’s Numbers: 3068, 4869

57. Hebrew Name: Jehovah Machaceh
English Name: The Lord is my Refuge
Key Reference: Psalms 91:2,9, 142:5
Strong’s Numbers: 3068, 4268

58. Hebrew Name: Jehovah Gadowl
English Name: The Lord is Great
Key Reference: Psalms 96:4, 99:2, 135:5, 145:3
Strong’s Numbers: 3068, 1419

59. Hebrew Name: Jehovah Sha’ag Tsiyown
English Name: The Lord shall Roar out of Zion
Key Reference: Joel 3:16; Amos 1:2
Strong’s Numbers: 3068, 7580, 6726

60. Hebrew Name: Jehovah Halal
English Name: The Lord is Worthy to be Praised
Key Reference: 2 Samuel 22:4; Psalms 18:3
Strong’s Numbers: 3068, 1984

61. Hebrew Name: Jehovah Rinnah
English Name: The Lord sings over me
Key Reference: Zephaniah 3:17
Strong’s Numbers: 3068, 7440

62. Hebrew Name: Jehovah Nasa’
English Name: The Lord who forgives; [lifts] my sin [off of me]
Key Reference: Psalms 32:1
Strong’s Numbers: 3068, 5375

63. Hebrew Name: Jehovah Calach
English Name: The Lord who Forgives (Pardons)
Key Reference: Numbers 14:20; Psalms 103:3
Strong’s Numbers: 3068, 5545

64. Hebrew Name: Jehovah Chaqaq
English Name: The Lord our Lawgiver
Key Reference: Isaiah 33:22
Strong’s Numbers: 3068, 2710

65. Hebrew Name: Jehovah Immanuel
English Name: The Lord God is with us
Key Reference: Isaiah 7:14
Strong’s Numbers: 3068, 6005

66. Hebrew Name: Jehovah Paqad
English Name: The Lord visits me
Key Reference: Genesis 21:1
Strong’s Numbers: 3068, 6485

67. Hebrew Name: Jehovah Yashar
English Name: The Lord is Upright
Key Reference: Psalms 25:8, 92:15
Strong’s Numbers: 3068, 3477

68. Hebrew Name: Jehovah Mibtach
English Name: The Lord is my Trust – refuge, security, assurance
Key Reference: Psalms 71:5
Strong’s Numbers: 3068, 4009

69. Hebrew Name: Jehovah Owz Zimrath
English Name: The Lord is my Strength and Song
Key Reference: Exodus 15:2; Psalms 118:14
Strong’s Numbers: 3068, 5797, 2176

70. Hebrew Name: Jehovah Chayah
English Name: The Lord quickens me
Key Reference: Psalms 119:107,149,156,159, 143:11
Strong’s Numbers: 3068, 2421

71. Hebrew Name: Jehovah Ab Yathowm
English Name: The Lord is a Father to the fatherless
Key Reference: Psalms 68:4-5
Strong’s Numbers: 3068, 1, 3490

72. Hebrew Name: Jehovah Shamar
English Name: The Lord is my Keeper – Protector
Key Reference: Psalms 121:5
Strong’s Numbers: 3068, 8104

73. Hebrew Name: Jehovah Zaqaph Kaphaph
English Name: The Lord raises them who are bowed down
Key Reference: Psalms 146:8
Strong’s Numbers: 3068, 2210, 3721

74. Hebrew Name: Jehovah Cheleq
English Name: The Lord is my Portion
Key Reference: Psalms 119:57; Lamentations 3:24
Strong’s Numbers: 3068, 2506

75. Hebrew Name: Jehovah Yatsar
English Name: The Lord is the Potter
Key Reference: Isaiah 64:8; Jeremiah 18:2-6
Strong’s Numbers: 3068, 3335

76. Hebrew Name: Jehovah Ba`al Showbab
English Name: The Lord is married to the backslider
Key Reference: Jeremiah 3:14-15
Strong’s Numbers: 3068, 1166, 7726

77. Hebrew Name: Jehovah Shuwb Sasown Yesha’
English Name: The Lord who restores the joy of your salvation
Key Reference: Psalms 51:12
Strong’s Numbers: 3068, 7725, 8342, 3468

78. Hebrew Name: Jehovah ‘Abiyr Yisrael
English Name: The Lord is the Mighty One of Israel
Key Reference: Isaiah 1:24
Strong’s Numbers: 3068, 46, 3478

79. Hebrew Name: Jehovah Nathar ‘Acar
English Name: The Lord looses the prisoners
Key Reference: Psalms 146:7
Strong’s Numbers: 3068, 5425, 631

80. Hebrew Name: Jehovah Nacham
English Name: The Lord is my Comforter
Key Reference: Isaiah 51:11-12, 66:12-13
Strong’s Numbers: 3068, 5162

81. Hebrew Name: Jehovah Elohim 
English Name: The Lord our God, the Lord is One
Key Reference: Deuteronomy 6:4
Strong’s Numbers: 3068, 430, 3068, 259

82. Hebrew Name: Jehovah Elohim 
English Name: The Lord is God of gods
Key Reference: Deuteronomy 10:17
Strong’s Numbers: 3068, 430, 430

83. Hebrew Name: Jehovah Adonay adown
English Name: The Lord is Lord of lords
Key Reference: Deuteronomy 10:17
Strong’s Numbers: 3068, 136, 113

84. Hebrew Name: Jehovah Qadosh
English Name: The Lord is Holy
Key Reference: Psalms 99:9
Strong’s Numbers: 3068, 6918

85. Hebrew Name: Jehovah Qadosh Yisrael
English Name: The Lord, the Holy One of Israel
Key Reference: Isaiah 45:11
Strong’s Numbers: 3068, 6918, 3478

86. Hebrew Name: Jehovah Malak
English Name: The Lord Reigns
Key Reference: Psalms 93:1, 96:10, 97:1, 99:1
Strong’s Numbers: 3068, 4427

87. Hebrew Name: Jehovah Elohim ‘Akal ‘Esh
English Name: The Lord God is a Consuming Fire
Key Reference: Deuteronomy 4:24
Strong’s Numbers: 3068, 430, 398, 784

88. Hebrew Name: Jehovah Shem Qanna’
English Name: The Lord [whose Name] is Jealous
Key Reference: Exodus 34:14
Strong’s Numbers: 3068, 8034, 7067

89. Hebrew Name: Jehovah Rachuwm Channuwn
English Name: The Lord is Merciful and Gracious
Key Reference: Psalms 103:8
Strong’s Numbers: 3068, 7349, 2587

90. Hebrew Name: Jehovah Lacham
English Name: The Lord shall fight for you
Key Reference: Exodus 14:14
Strong’s Numbers: 3068, 3898

91. Hebrew Name: Jehovah Paqach `Ivver
English Name: The Lord opens the eyes of the blind
Key Reference: Psalms 146:8
Strong’s Numbers: 3068, 6491, 5787

92. Hebrew Name: Jehovah Ri’Shon ‘Eth Acharown
English Name: The Lord is the First and the Last
Key Reference: Isaiah 41:4
Strong’s Numbers: 3068, 7223, 853, 314

93. Hebrew Name: Jehovah Gadal
English Name: The Lord be Magnified
Key Reference: Psalms 35:27
Strong’s Numbers: 3068, 1431

94. Hebrew Name: Jehovah Chokmah
English Name: The Lord is Wisdom
Key Reference: Proverbs 3:19
Strong’s Numbers: 3068, 2451

95. Hebrew Name: Jehovah Nathan Chokmah
English Name: The Lord Gives Me Wisdom
Key Reference: Proverbs 2:6
Strong’s Numbers: 3068, 5414, 2451

96. Hebrew Name: Jehovah Tsur
English Name: The Lord is my Strength – Rock, Cliff
Key Reference: Psalms 144:1; Isaiah 26:4
Strong’s Numbers: 3068, 6697

97. Hebrew Name: Jehovah Damam
English Name: The Lord is my Rest (to be silent)
Key Reference: Psalms 37:7
Strong’s Numbers: 3068, 1826

98. Hebrew Name: Jehovah Nuwach
English Name: The Lord is my Rest (to settle down)
Key Reference: Isaiah 28:12
Strong’s Numbers: 3068, 5117

99. Hebrew Name: Jehovah Nachah
English Name: The Lord is my Guide
Key Reference: Isaiah 58:11
Strong’s Numbers: 3068, 5148

100. Hebrew Name: Jehovah le-
English Name: The Lord is on my side
Key Reference: Psalms 118:6
Strong’s Numbers: 3068, 3807

101. Hebrew Name: Jehovah `Asah Ba`al
English Name: The Lord your Maker is your Husband
Key Reference: Isaiah 54:5
Strong’s Numbers: 3068, 6213, 1166

102. Hebrew Name: Jehovah Nephesh ‘Aheb
English Name: The Lord is the Lover of my Soul
Key Reference: Song of Solomon 1:7
Strong’s Numbers: 3068, 5315, 157

103. Hebrew Name: Jehovah El De`ah
English Name: The Lord is a God of Knowledge
Key Reference: 1 Samuel 2:3
Strong’s Numbers: 3068, 410, 1844

104. Hebrew Name: Jehovah ‘Adar Qodesh
English Name: The Lord is Glorious in Holiness
Key Reference: Exodus 15:11
Strong’s Numbers: 3068, 142, 6944

105. Hebrew Name: Jehovah Gadowl `Etsah
English Name: The Lord is Great in Counsel
Key Reference: Jeremiah 32:18-19
Strong’s Numbers: 3068, 1419, 6098

106. Hebrew Name: Jehovah Shanah lo’
English Name: The Lord changes not
Key Reference: Malachi 3:6
Strong’s Numbers: 3068, 8138, 3808

107. Hebrew Name: Jehovah (Yah) Merchab
English Name: The Lord sets me in a large place
Key Reference: Psalms 118:5
Strong’s Numbers: 3068 (3050), 4800

108. Hebrew Name: Jehovah Gamal
English Name: The Lord has dealt bountifully with me
Key Reference: Psalms 13:6, 116:7
Strong’s Numbers: 3068, 1580

109. Hebrew Name: Jehovah Sar Tsaba
English Name: The Lord is Captain of the Hosts
Key Reference: Joshua 5:14-15
Strong’s Numbers: 3068, 8269, 6635

110. Hebrew Name: Jehovah Tsaraph
English Name: The Lord who refines you
Key Reference: Malachi 3:3
Strong’s Numbers: 3068, 6884

111. Hebrew Name: Jehovah Bachar
English Name: The Lord has chosen thee
Key Reference: Deuteronomy 7:6
Strong’s Numbers: 3068, 977

112. Hebrew Name: Jehovah Natsal
English Name: The Lord your Deliverer (who rescues and preserves you)
Key Reference: 1 Samuel 17:37
Strong’s Numbers: 3068, 5337

113. Hebrew Name: Jehovah ‘Owr ‘Addiyr
English Name: The Lord is glorious and excellent!
Key Reference: Psalms 76:4
Strong’s Numbers: 3068, 215, 117

114. Hebrew Name: Jehovah Cether
English Name: The Lord is my Hiding Place
Key Reference: Psalms 32:7
Strong’s Numbers: 3068, 5643

115. Hebrew Name: Jehovah Cela` Matsuwd
English Name: The Lord is my Rock and my Fortress
Key Reference: Psalms 18:2
Strong’s Numbers: 3068, 5553, 4686

116. Hebrew Name: Jehovah Checed `Olam
English Name: The Lord’s Mercy endures forever
Key Reference: Psalms 106:1
Strong’s Numbers: 3068, 2617, 5769

117. Hebrew Name: Jehovah Yashab Keruwb
English Name: The Lord sits between the cherubim
Key Reference: Psalms 99:1
Strong’s Numbers: 3068, 3427, 3742

118. Hebrew Name: Jehovah Zakar
English Name: The Lord remembers you
Key Reference: 1 Samuel 1:19-20
Strong’s Numbers: 3068, 2142

119. Hebrew Name: Jehovah `Aryeh
English Name: Lord of the Cross
Key Reference: Psalms 22:17
Strong’s Numbers: 3068, 738

120. Hebrew Name: Jehovah ‘Owth
English Name: The Lord who does miracles
Key Reference: Deuteronomy 11:2-3
Strong’s Numbers: 3068, 226

121. Hebrew Name: Jehovah `Anvah
English Name: The Lord is gentle
Key Reference: Psalms 18:35
Strong’s Numbers: 3068, 6037

122. Hebrew Name: Jehovah `Anvah Rabah
English Name: The Lord’s gentleness has made me great
Key Reference: Psalms 18:35
Strong’s Numbers: 3068, 6037, 7235

123. Hebrew Name: Jehovah Rachuwm
English Name: The Lord is compassionate
Key Reference: Psalms 145:8
Strong’s Numbers: 3068, 7349

124. Hebrew Name: Jehovah Ratsown
English Name: The Lord favors me
Key Reference: Psalms 5:12
Strong’s Numbers: 3068, 7522

125. Hebrew Name: Jehovah Chaqaq Kaph
English Name: The Lord has engraved me on the palm of His hands
Key Reference: Isaiah 49:16
Strong’s Numbers: 3068, 2710, 3709

126. Hebrew Name: Jehovah Shemesh Magen
English Name: The Lord is a sun and shield
Key Reference: Psalms 84:11
Strong’s Numbers: 3068, 8121, 4043

127. Hebrew Name: Jehovah Nathan Chen Kabowd
English Name: The Lord gives grace and glory
Key Reference: Psalms 84:11
Strong’s Numbers: 3068, 5414, 2580, 3519

128. Hebrew Name: Jehovah Elohim Qedem
English Name: The Lord God is eternal
Key Reference: Deuteronomy 33:27
Strong’s Numbers: 3068, 430, 6924

129. Hebrew Name: Jehovah Elohim Chazown
English Name: The Lord is the God of visions
Key Reference: Daniel 1:17
Strong’s Numbers: 3068, 430, 2377

130. Hebrew Name: Jehovah Elohim Chalom
English Name: The Lord is the God of dreams
Key Reference: Daniel 1:17
Strong’s Numbers: 3068, 430, 2472

131. Hebrew Name: Jehovah Menorah
English Name: The Lord is the Golden Candlestick
Key Reference: Exodus 25:31-40
Strong’s Numbers: 3068, 4501

132. Hebrew Name: Jehovah Seh
English Name: The Lord is the sacrificial Lamb
Key Reference: Genesis 22:7-8; John 1:29
Strong’s Numbers: 3068, 7716

133. Hebrew Name: Jehovah Mizbeach Qetoreth
English Name: The Lord is the Altar of Incense
Key Reference: Exodus 31:8; Revelation 5:8
Strong’s Numbers: 3068, 4196, 7004

134. Hebrew Name: Jehovah Shulchan Paniym
English Name: The Lord is the Table of Shewbread (Eucharist)
Key Reference: Numbers 4:7; 1 Corinthians 11:23-32
Strong’s Numbers: 3068, 7979, 6440

135. Hebrew Name: Jehovah Poreketh
English Name: The Lord is the Veil (His body)
Key Reference: Exodus 26:33; Hebrews 10:20
Strong’s Numbers: 3068, 6532

136. Hebrew Name: Jehovah Qodesh
English Name: The Lord is the Holy of Holies
Key Reference: Exodus 26:33-34; Hebrews 10:19-20
Strong’s Numbers: 3068, 6944, 6944

137. Hebrew Name: Jehovah Kapporeth
English Name: The Lord is the Mercy Seat (Atonement)
Key Reference: Exodus 25:22; Leviticus 16:14-15; Romans 5:11
Strong’s Numbers: 3068, 3727

138. Hebrew Name: Jehovah ‘Arown
English Name: The Lord is the Ark of the Covenant
Key Reference: Exodus 25:10-22; Joshua 6
Strong’s Numbers: 3068, 727

139. Hebrew Name: Jehovah Kiyowr
English Name: The Lord is the Laver (the Word, water baptism, cleanses from sin)
Key Reference: Exodus 30:18
Strong’s Numbers: 3068, 3595

140. Hebrew Name: Jehovah Nechosheth
English Name: The Lord is the Brazen Altar (took our judgment when He was slain)
Key Reference: Exodus 35:16
Strong’s Numbers: 3068, 5178

141. Hebrew Name: Jehovah Sha’ar
English Name: The Lord is the Gate of the Tabernacle (four Gospels, salvation)
Key Reference: Exodus 38:18; Matthew 7:13-14
Strong’s Numbers: 3068, 8179

142. Hebrew Name: Jehovah `Anan Yowmam
English Name: The Lord is the Cloud by Day
Key Reference: Exodus 13:21
Strong’s Numbers: 3068, 6051, 3119

143. Hebrew Name: Jehovah ‘Esh Layil
English Name: The Lord is the Fire by Night
Key Reference: Exodus 13:21
Strong’s Numbers: 3068, 784, 3915

144. Hebrew Name: Jehovah El `Asah Pele’
English Name: The Lord God who does wonders
Key Reference: Psalms 77:14
Strong’s Numbers: 3068, 410, 6213, 6382

145. Hebrew Name: Jehovah Dabar Pala’
English Name: Is anything too hard for the Lord?
Key Reference: Genesis 18:14
Strong’s Numbers: 3068, 1697, 6381

146. Hebrew Name: Jehovah Darak
English Name: The Lord who leads me
Key Reference: Isaiah 48:17
Strong’s Numbers: 3068, 1869

147. Hebrew Name: Jehovah Yarah
English Name: The Lord teaches me (to flow as water, to shoot an arrow
Key Reference: Psalms 32:8
Strong’s Numbers: 3068, 3384

148. Hebrew Name: Jehovah Lamad
English Name: The Lord is my teacher (to goad)
Key Reference: Psalms 25:4
Strong’s Numbers: 3068, 3925

149. Hebrew Name: Jehovah Lamad Ya`al
English Name: The Lord teaches me to profit
Key Reference: Isaiah 48:17
Strong’s Numbers: 3068, 3925, 3276

150. Hebrew Name: Jehovah Basar
English Name: The Lord is a preacher of good tidings
Key Reference: Isaiah 61:1
Strong’s Numbers: 3068, 1319

151. Hebrew Name: Jehovah Naba’
English Name: The Lord of prophecy
Key Reference: Ezekiel 37:4
Strong’s Numbers: 3068, 5012

152. Hebrew Name: Jehovah Ratsah `Am
English Name: The Lord takes pleasure in His people
Key Reference: Psalms 149:4
Strong’s Numbers: 3068, 7521, 5971

153. Hebrew Name: Jehovah Mashach ‘Eth
English Name: The Lord has anointed me
Key Reference: Isaiah 61:1
Strong’s Numbers: 3068, 4886, 853

154. Hebrew Name: Jehovah Labash Howd Hadar
English Name: The Lord is clothed with Honor and Majesty
Key Reference: Psalms 104:1
Strong’s Numbers: 3068, 3847, 1935, 1926

155. Hebrew Name: Jehovah Rachab Tsa`ad
English Name: The Lord enlarges my steps
Key Reference: Psalms 18:36
Strong’s Numbers: 3068, 7337, 6806

156. Hebrew Name: Jehovah Tsaddiyq
English Name: The Lord is just
Key Reference: Isaiah 45:21
Strong’s Numbers: 3068, 6662

157. Hebrew Name: Jehovah Tsedeq
English Name: The Lord of Justice
Key Reference: Psalms 89:14
Strong’s Numbers: 3068, 6664

158. Hebrew Name: Jehovah Mishpat
English Name: The Lord of Judgment (fair and righteous judge)
Key Reference: Psalms 89:14
Strong’s Numbers: 3068, 4941

159. Hebrew Name: Jehovah Yasha`
English Name: The Lord is my Savior
Key Reference: Isaiah 45:21
Strong’s Numbers: 3068, 3467

160. Hebrew Name: Jehovah Ma`Owz Chay
English Name: The Lord is the strength of my life
Key Reference: Psalms 27:1
Strong’s Numbers: 3068, 4581, 2416

161. Hebrew Name: Jehovah No`am Chazah
English Name: The Lord is beautiful to behold
Key Reference: Psalms 27:4
Strong’s Numbers: 3068, 5278, 2372

162. Hebrew Name: Jehovah Maqowr Chay
English Name: The Lord is the fountain of life
Key Reference: Psalms 36:9
Strong’s Numbers: 3068, 4726, 2416

163. Hebrew Name: Jehovah Cocherah
English Name: The Lord is my buckler
Key Reference: Psalms 91:4
Strong’s Numbers: 3068, 5507

164. Hebrew Name: Jehovah Kabowd
English Name: The Lord is my Glory
Key Reference: Psalms 3:3
Strong’s Numbers: 3068, 3519

165. Hebrew Name: Jehovah Ruwm Ro’sh
English Name: The Lord is the Lifter of my Head
Key Reference: Psalms 3:3
Strong’s Numbers: 3068, 7311, 7218

166. Hebrew Name: Jehovah Camak
English Name: The Lord sustains me
Key Reference: Psalms 3:5
Strong’s Numbers: 3068, 5564

167. Hebrew Name: Jehovah Yeshua
English Name: Salvation Belongs to the Lord
Key Reference: Psalms 3:8
Strong’s Numbers: 3068, 3444

168. Hebrew Name: Jehovah Barar
English Name: The Lord is pure
Key Reference: Psalms 18:26
Strong’s Numbers: 3068, 1305

169. Hebrew Name: Jehovah ‘Owr Niyr
English Name: The Lord lights my candle
Key Reference: Psalms 18:28
Strong’s Numbers: 3068, 215, 5216

170. Hebrew Name: Jehovah Shuwb
English Name: Lord of Recompense
Key Reference: Psalms 18:20
Strong’s Numbers: 3068, 7725

171. Hebrew Name: Jehovah `Arukah Marpe’
English Name: Lord of Health and Cure
Key Reference: Jeremiah 33:6
Strong’s Numbers: 3068, 724, 4832

172. Hebrew Name: Jehovah Berakah
English Name: Lord of Blessings
Key Reference: Deuteronomy 28:2
Strong’s Numbers: 3068, 1293

173. Hebrew Name: Jehovah Chen
English Name: Lord of Grace
Key Reference: Genesis 6:8
Strong’s Numbers: 3068, 2580

174. Hebrew Name: Jehovah `Anavah
English Name: Lord of Meekness
Key Reference: Psalms 45:4
Strong’s Numbers: 3068, 6037

175. Hebrew Name: Jehovah Hadar
English Name: Lord of Majesty
Key Reference: Psalms 45:4
Strong’s Numbers: 3068, 1926

176. Hebrew Name: Jehovah `Izzuws Gibbowr
English Name: The Lord is Strong and Mighty
Key Reference: Psalms 24:8
Strong’s Numbers: 3068, 5808, 1368

177. Hebrew Name: Jehovah Yashab Betach
English Name: The Lord makes me to dwell in safety
Key Reference: Psalms 4:8
Strong’s Numbers: 3068, 3427, 983

178. Hebrew Name: Jehovah Pele’
English Name: The Lord is Wonderful
Key Reference: Isaiah 9:6
Strong’s Numbers: 3068, 6382

179. Hebrew Name: Jehovah Ya`ats
English Name: The Lord is Counselor
Key Reference: Isaiah 9:6
Strong’s Numbers: 3068, 3289

180. Hebrew Name: Jehovah ‘El Gibbowr
English Name: The Lord is the Mighty God
Key Reference: Isaiah 9:6
Strong’s Numbers: 3068, 410, 1368

181. Hebrew Name: Jehovah `Ad ‘Ab
English Name: The Lord is the Everlasting Father
Key Reference: Isaiah 9:6
Strong’s Numbers: 3068, 5703, 1

182. Hebrew Name: Jehovah Sar Shalom
English Name: The Lord is the Prince of Peace
Key Reference: Isaiah 9:6
Strong’s Numbers: 3068, 8269, 7965

183. Hebrew Name: Jehovah Ben Nathan
English Name: The Lord has given a Son
Key Reference: Isaiah 9:6
Strong’s Numbers: 3068, 1121, 5414

184. Hebrew Name: Jehovah Qeren Yesha`
English Name: The Lord is the horn of my salvation
Key Reference: Psalms 18:2
Strong’s Numbers: 3068, 7161, 3468

185. Hebrew Name: Jehovah Chaphets
English Name: The Lord delights in me
Key Reference: Psalms 18:19
Strong’s Numbers: 3068, 2654

186. Hebrew Name: Jehovah Towb Yashar
English Name: The Lord is good and upright
Key Reference: Psalms 25:8
Strong’s Numbers: 3068, 2896, 3477

187. Hebrew Name: Jehovah Chayah
English Name: The Lord has kept me alive
Key Reference: Psalms 30:3
Strong’s Numbers: 3068, 2421

188. Hebrew Name: Jehovah ‘Aph Rega`
English Name: The Lord’s anger only endures for a moment
Key Reference: Psalms 30:5
Strong’s Numbers: 3068, 639, 7281

189. Hebrew Name: Jehovah Qin’ah
English Name: The Lord of zeal
Key Reference: Isaiah 9:7
Strong’s Numbers: 3068, 7068

190. Hebrew Name: Jehovah Ruwm Tsur
English Name: The Lord will set me up upon a rock
Key Reference: Psalms 27:5
Strong’s Numbers: 3068, 7311, 6697

191. Hebrew Name: Jehovah Yasha` Mashiyach
English Name: The Lord saves His Anointed
Key Reference: Psalms 20:6
Strong’s Numbers: 3068, 3467, 4899

192. Hebrew Name: Jehovah El ‘Emeth
English Name: Lord God of Truth
Key Reference: Psalms 31:5
Strong’s Numbers: 3068, 410, 571

193. Hebrew Name: Jehovah Natsar ‘Aman
English Name: The Lord preserves the faithful
Key Reference: Psalms 31:23
Strong’s Numbers: 3068, 5341, 539

194. Hebrew Name: Jehovah Natsar Tsar
English Name: The Lord shall preserve me from trouble
Key Reference: Psalms 32:7
Strong’s Numbers: 3068, 5341, 6862

195. Hebrew Name: Jehovah Sakal
English Name: The Lord will instruct me
Key Reference: Psalms 32:8
Strong’s Numbers: 3068, 7919

196. Hebrew Name: Jehovah ‘Azar Simchah
English Name: The Lord has girded me with gladness
Key Reference: Psalms 30:11
Strong’s Numbers: 3068, 247, 8057

197. Hebrew Name: Jehovah Shuwb Nephesh
English Name: The Lord restores my soul
Key Reference: Psalms 23:3
Strong’s Numbers: 3068, 7725, 5315

198. Hebrew Name: Jehovah Ra’ah
English Name: The Lord feeds me
Key Reference: Psalms 28:9
Strong’s Numbers: 3068, 7462

199. Hebrew Name: Jehovah `Asah
English Name: The Lord shall bring your promise to pass
Key Reference: Psalms 37:5
Strong’s Numbers: 3068, 6213

200. Hebrew Name: Jehovah Mashak
English Name: The Lord draws me (and I shall run after Him)
Key Reference: Song of Solomon 1:4
Strong’s Numbers: 3068, 4900

201. Hebrew Name: Jehovah Me`od Halal
English Name: The Lord is greatly to be praised
Key Reference: Psalms 48:1
Strong’s Numbers: 3068, 3966, 1984

202. Hebrew Name: Jehovah Dayan ‘Almanah
English Name: The Lord is a judge (advocate) of widows
Key Reference: Psalms 68:5
Strong’s Numbers: 3068, 1781, 490

203. Hebrew Name: Jehovah Shiyloh
English Name: Lord of Shiloh (Messianic Name)
Key Reference: Genesis 49:10
Strong’s Numbers: 3068, 7886

204. Hebrew Name: Jehovah Nadiyb
English Name: The Lord is Generous
Key Reference: Psalms 51:14
Strong’s Numbers: 3068, 5081

205. Hebrew Name: Jehovah Kabad
English Name: The Lord will honor me
Key Reference: Psalms 91:15
Strong’s Numbers: 3068, 3513

206. Hebrew Name: Jehovah Ma’own
English Name: The Lord is your habitation
Key Reference: Psalms 91:9
Strong’s Numbers: 3068, 4583

207. Hebrew Name: Jehovah Banah Yeruwshalayim
English Name: The Lord builds up Jerusalem
Key Reference: Psalms 147:2
Strong’s Numbers: 3068, 1129, 3389

208. Hebrew Name: Jehovah Ga’al
English Name: The Lord is our kinsman-redeemer
Key Reference: Ruth 4:14 NIV
Strong’s Numbers: 3068, 1350

209. Hebrew Name: Jehovah `Asah Barak
English Name: Let us kneel before the Lord our Maker
Key Reference: Psalms 95:6
Strong’s Numbers: 3068, 6213, 1288

210. Hebrew Name: Jehovah ‘Arek ‘Aph
English Name: The Lord is slow to anger
Key Reference: Psalms 103:8
Strong’s Numbers: 3068, 750, 639

211. Hebrew Name: Jehovah Rab Checed
English Name: The Lord is plenteous in mercy
Key Reference: Psalms 103:8
Strong’s Numbers: 3068, 7227, 2617

212. Hebrew Name: Jehovah Racham Yare’
English Name: The Lord pities them that fear Him
Key Reference: Psalms 103:13
Strong’s Numbers: 3068, 7355, 3373

213. Hebrew Name: Jehovah Yada` Yetser
English Name: The Lord knows our frame
Key Reference: Psalms 103:14
Strong’s Numbers: 3068, 3045, 3336

214. Hebrew Name: Jehovah El Neqamah
English Name: Lord God, to whom belongs vengeance
Key Reference: Psalms 94:1
Strong’s Numbers: 3068, 410, 5360

215. Hebrew Name: Jehovah Gamar Be’ad
English Name: The Lord will perfect that which concerns me
Key Reference: Psalms 138:8
Strong’s Numbers: 3068, 1584, 1157

216. Hebrew Name: Jehovah Bachan
English Name: The Lord says to prove (test) Him in offerings
Key Reference: Malachi 3:10
Strong’s Numbers: 3068, 974

217. Hebrew Name: Jehovah Ma`asar Terumah
English Name: Tithes and Offerings belong to the Lord
Key Reference: Malachi 3:8
Strong’s Numbers: 3068, 4643, 8641

218. Hebrew Name: Jehovah Shakan `Ad
English Name: The Lord who inhabits eternity
Key Reference: Isaiah 57:15
Strong’s Numbers: 3068, 7931, 5703

219. Hebrew Name: Jehovah Cowd Yare’
English Name: The secret of the Lord is with those who fear Him
Key Reference: Psalms 25:14
Strong’s Numbers: 3068, 5475, 3373

220. Hebrew Name: Jehovah Natah Zerowa`
English Name: The Lord with a stretched out arm
Key Reference: Psalms 136:12
Strong’s Numbers: 3068, 5186, 2220

221. Hebrew Name: Jehovah Yad Chazaq
English Name: The Lord with a strong hand
Key Reference: Psalms 136:12
Strong’s Numbers: 3068, 3027, 2389

222. Hebrew Name: Jehovah Shama` Techinnah
English Name: The Lord has heard my supplication
Key Reference: Psalms 6:9
Strong’s Numbers: 3068, 8085, 8467

223. Hebrew Name: Jehovah `Asah Pala’
English Name: The Lord has done Marvelous things
Key Reference: Psalms 98:1
Strong’s Numbers: 3068, 6213, 6381

224. Hebrew Name: Jehovah `Anag `al
English Name: Delight yourself in the Lord
Key Reference: Psalms 37:4
Strong’s Numbers: 3068, 6026, 5921

225. Hebrew Name: Jehovah Kabowd ‘Esh
English Name: The Lord’s Glory is like fire
Key Reference: Ezekiel 1:26-28
Strong’s Numbers: 3068, 3519, 784

226. Hebrew Name: Jehovah Qesheth Kicce’
English Name: Rainbows issue out of the Lord’s Throne
Key Reference: Ezekiel 1:26-28
Strong’s Numbers: 3068, 7198, 3678

227. Hebrew Name: Jehovah `Anah Qara
English Name: The Lord answers me when I call
Key Reference: Psalms 4:1
Strong’s Numbers: 3068, 6030, 7121

228. Hebrew Name: Jehovah Shama` Tephilla
English Name: The Lord hears my prayer (hymn, intercession)
Key Reference: Psalms 4:1
Strong’s Numbers: 3068, 8085, 8605

229. Hebrew Name: Jehovah Barak Tsaddiyq
English Name: The Lord Blesses the Righteous
Key Reference: Psalms 5:12
Strong’s Numbers: 3068, 1288, 6662

230. Hebrew Name: Jehovah Derek Tamiym
English Name: The Lord’s way (road) is perfect (entire)
Key Reference: Psalms 18:30
Strong’s Numbers: 3068, 1870, 8549

231. Hebrew Name: Jehovah Elyon Yare’
English Name: The Lord Most High is Awesome
Key Reference: Psalms 47:2 (NKJV)
Strong’s Numbers: 3068, 5945, 3372

232. Hebrew Name: Jehovah Ra’ah Yisrael
English Name: The Lord is the Shepherd of Israel
Key Reference: Psalms 80:1
Strong’s Numbers: 3068, 7462, 3478

233. Hebrew Name: Jehovah Yeshua Paniym
English Name: The Lord is the health of my countenance
Key Reference: Psalms 43:5
Strong’s Numbers: 3068, 3444, 6440

234. Hebrew Name: Jehovah Lamad ‘Orach
English Name: The Lord teaches me His paths
Key Reference: Psalms 25:4
Strong’s Numbers: 3068, 3925, 734

235. Hebrew Name: Jehovah Beriyth Shamar
English Name: The Lord is a Covenant Keeper
Key Reference: Genesis 17:10
Strong’s Numbers: 3068, 1285, 8104

236. Hebrew Name: Jehovah Dabar
English Name: The Lord is a Promise Keeper
Key Reference: 1 Kings 8:56; Psalms 105:42
Strong’s Numbers: 3068, 1697

237. Hebrew Name: Jehovah Lechem
English Name: The Lord is the Bread (Manna) from Heaven
Key Reference: Exodus 16:15
Strong’s Numbers: 3068, 3899

238. Hebrew Name: Jehovah Elyon
English Name: The Lord Most High
Key Reference: Psalms 83:18
Strong’s Numbers: 3068, 5945

239. Hebrew Name: Jehovah El Shaddai
English Name: Lord God Almighty
Key Reference: Psalms 91:1; Revelation 4:8
Strong’s Numbers: 3068, 410, 7706

240. Hebrew Name: Jehovah Hayah
English Name: The Lord who is the Great I AM
Key Reference: Exodus 3:14
Strong’s Numbers: 3068, 1961

241. Hebrew Name: Jehovah Adonai
English Name: The Lord is Master
Key Reference: Genesis 15:2
Strong’s Numbers: 3068, 136

242. Hebrew Name: Jehovah Ruwm
English Name: The Lord who is Exalted
Key Reference: Psalms 18:46
Strong’s Numbers: 3068, 7311

243. Hebrew Name: Jehovah Kabowd Tehillah
English Name: Lord who receives honor and praise
Key Reference: Psalms 66:2
Strong’s Numbers: 3068, 3519, 8416

244. Hebrew Name: Jehovah Yasha`
English Name: Lord of Victory
Key Reference: Psalms 98:1
Strong’s Numbers: 3068, 3467

245. Hebrew Name: Jehovah Shaphal
English Name: Lord of humility
Key Reference: Isaiah 57:15
Strong’s Numbers: 3068, 8217

246. Hebrew Name: Jehovah Nathan Gowy Nachalah
English Name: The Lord shall give you the nations as your inheritance
Key Reference: Psalms 2:8
Strong’s Numbers: 3068, 5414, 1471, 5159

247. Hebrew Name: Jehovah Charash ‘Ahabah
English Name: The Lord will rest in His love
Key Reference: Zephaniah 3:17
Strong’s Numbers: 3068, 2790, 160

248. Hebrew Name: Jehovah Giyl Rinnah
English Name: The Lord will rejoice over me with singing
Key Reference: Zephaniah 3:17
Strong’s Numbers: 3068, 1523, 7440

249. Hebrew Name: Jehovah Simchah
English Name: The Lord who is the source of my joy
Key Reference: Psalms 16:11
Strong’s Numbers: 3068, 8057

250. Hebrew Name: Jehovah Chabburah Rapha
English Name: By the Lord’s stripes, we are healed
Key Reference: Isaiah 53:5
Strong’s Numbers: 3068, 2250, 7495

251. Hebrew Name: El Shaddai
English Name: God Almighty; the All-Sufficient One
Key Reference: Genesis 17:1
Strong’s Numbers: 410, 7706

252. Hebrew Name: El Elyon
English Name: God, the Most High God
Key Reference: Genesis 14:19-20,22
Strong’s Numbers: 410, 5945

253. Hebrew Name: El Yehovah
English Name: God is Yehovah (Yahweh)
Key Reference: Psalms 118:27
Strong’s Numbers: 410, 3068

254. Hebrew Name: El Yasha`
English Name: God my Savior
Key Reference: Psalms 106:21
Strong’s Numbers: 410, 3467

255. Hebrew Name: El Yeshua
English Name: God of our Salvation
Key Reference: Psalms 68:19
Strong’s Numbers: 410, 3444

256. Hebrew Name: El Cathar
English Name: The God that hides Himself
Key Reference: Isaiah 45:15
Strong’s Numbers: 410, 5641

257. Hebrew Name: EL Ro’iy
English Name: The God that sees me
Key Reference: Genesis 16:13
Strong’s Numbers: 410, 7210

258. Hebrew Name: El Neqamah
English Name: God who avenges me
Key Reference: Psalms 18:47
Strong’s Numbers: 410, 5360

259. Hebrew Name: El Beyth’el
English Name: God of Bethel. Bethel means “House of God”.
Key Reference: Genesis 31:13
Strong’s Numbers: 410, 1008

260. Hebrew Name: El Rachuwm
English Name: God of Compassion
Key Reference: Psalms 86:15
Strong’s Numbers: 410, 7349

261. Hebrew Name: El `Olam
English Name: The Everlasting God
Key Reference: Genesis 21:33
Strong’s Numbers: 410, 5769

262. Hebrew Name: El Channuwn
English Name: God is Gracious
Key Reference: Psalms 86:15
Strong’s Numbers: 410, 2587

263. Hebrew Name: El Saggiy’
English Name: God is Great
Key Reference: Job 36:26
Strong’s Numbers: 410, 7689

264. Hebrew Name: El Simchah Giyl
English Name: God is my exceeding joy
Key Reference: Psalms 43:4
Strong’s Numbers: 410, 8057, 1524

265. Hebrew Name: El Elohe Yisrael
English Name: The Mighty God of Israel
Key Reference: Genesis 33:20
Strong’s Numbers: 415 (from 410, 430, 3478)

266. Hebrew Name: Immanu-El
English Name: God with us
Key Reference: Isaiah 7:14
Strong’s Numbers: 6005 (from 410, 5973)

267. Hebrew Name: El Qanna’
English Name: A jealous God
Key Reference: Exodus 20:5
Strong’s Numbers: 410, 7067

268. Hebrew Name: El Chuwl
English Name: God formed thee
Key Reference: Deuteronomy 32:18
Strong’s Numbers: 410, 2342

269. Hebrew Name: El Checed ‘Emeth
English Name: God of mercy and truth
Key Reference: Psalms 86:15, xref John 1:17
Strong’s Numbers: 410, 2617, 571

270. Hebrew Name: El Ma’owz Chayil
English Name: God is my strength and power
Key Reference: 2 Samuel 22:33
Strong’s Numbers: 410, 4581, 2428

271. Hebrew Name: El Lo’ ‘Iysh Kazab
English Name: God is not a man that He should lie
Key Reference: Numbers 23:19
Strong’s Numbers: 410, 3808, 376, 3576

272. Hebrew Name: El Derek Tamiym
English Name: God’s way is perfect
Key Reference: Psalms 18:30
Strong’s Numbers: 410, 1870, 8549

273. Hebrew Name: El Rab `Arats Cowd Qadowsh Yare’ ‘al Kol Cabiyb
English Name: God is greatly to be feared iin reverence,
Key Reference: Psalms 89:7
Strong’s Numbers: 410, 7227, 6206, 5475, 6918, 3372, 5921, 3605, 5439

274. Hebrew Name: El Kabowd Ra`am
English Name: The God of Glory Thunders
Key Reference: Psalms 29:3
Strong’s Numbers: 410, 3519, 7481

275. Hebrew Name: Shamayim Caphar Kabowd El
English Name: The heavens declare the Glory of God
Key Reference: Psalms 19:1
Strong’s Numbers: 8064, 5608, 3519, 410

276. Hebrew Name: El Yalad
English Name: The Lord who gave birth to you
Key Reference: Deuteronomy 32:18
Strong’s Numbers: 410, 3205

277. Hebrew Name: El ‘Aman
English Name: God is Faithful
Key Reference: Deuteronomy 7:9
Strong’s Numbers: 410, 539

278. Hebrew Name: El Yeshurun
English Name: God of Jeshurun
Key Reference: Deuteronomy 33:26
Strong’s Numbers: 410, 3484

279. Hebrew Name: El Chay
English Name: The Living God
Key Reference: Joshua 3:10
Strong’s Numbers: 410, 2416

280. Hebrew Name: El Elohim
English Name: God of gods
Key Reference: Joshua 22:22
Strong’s Numbers: 410, 430

281. Hebrew Name: El Cela`
English Name: God my Rock
Key Reference: Psalms 42:9
Strong’s Numbers: 410, 5553

282. Hebrew Name: El Checed
English Name: The goodness of God
Key Reference: Psalms 52:1
Strong’s Numbers: 410, 2617

283. Hebrew Name: El Miqdash
English Name: Sanctuary of God
Key Reference: Psalms 73:17
Strong’s Numbers: 410, 4720

284. Hebrew Name: El `Asah Pele’
English Name: The God that does wonders
Key Reference: Psalms 77:14
Strong’s Numbers: 410, 6213, 6382

285. Hebrew Name: El Ma`alal
English Name: Works of God
Key Reference: Psalms 78:7
Strong’s Numbers: 410, 4611

286. Hebrew Name: El `Arak Shulchan Midbar
English Name: God furnishes a table in the wilderness
Key Reference: Psalms 78:19
Strong’s Numbers: 410, 6186, 7979, 4057

287. Hebrew Name: El Ga’al
English Name: God your Redeemer
Key Reference: Psalms 78:35
Strong’s Numbers: 410, 1350

288. Hebrew Name: El Nasa’
English Name: God who forgives
Key Reference: Psalms 99:8
Strong’s Numbers: 410, 5375

289. Hebrew Name: El Tsaddiyq
English Name: A just God
Key Reference: Isaiah 45:21
Strong’s Numbers: 410, 6662

290. Hebrew Name: El ‘Ayin `Owd
English Name: He is God, and there is none else
Key Reference: Isaiah 46:9
Strong’s Numbers: 410, 369, 5750

291. Hebrew Name: El Gadowl Gibbowr El Yehovah Tsaba’ Shem
English Name: God is the Great, Mighty God,
Key Reference: Jeremiah 32:18
Strong’s Numbers: 410, 1419, 1368, 410, 3068, 6635, 8034

292. Hebrew Name: El Gemuwlah
English Name: God of recompense
Key Reference: Jeremiah 51:56
Strong’s Numbers: 410, 1578

293. Hebrew Name: El Shamar Beriyth
English Name: God who keeps covenant
Key Reference: Daniel 9:4
Strong’s Numbers: 410, 8104, 1285

294. Hebrew Name: El Yare’
English Name: God is Awesome
Key Reference: Nehemiah 1:5, NKJV
Strong’s Numbers: 410, 3372

295. Hebrew Name: El Tsadaq
English Name: Justified with God
Key Reference: Job 25:4
Strong’s Numbers: 410, 6663

296. Hebrew Name: El Dabar Chalom Chizzayown Layil
English Name: God speaks in dreams and visions of the night
Key Reference: Job 33:14-15
Strong’s Numbers: 410, 1696, 2472, 2384, 3915

297. Hebrew Name: El Sagab Koach
English Name: God is exalted by His Power
Key Reference: Job 36:22
Strong’s Numbers: 410, 7682, 3581

298. Hebrew Name: El Rowmemah Garown
English Name: Let the high praises of God be in their mouth
Key Reference: Psalms 149:6
Strong’s Numbers: 410, 7319, 1627

299. Hebrew Name: Halal El Qodesh
English Name: Praise God in His Sanctuary
Key Reference: Psalms 150:1
Strong’s Numbers: 1984, 410, 6944

300. Hebrew Name: El Elohim ‘Ab
English Name: I am God, the God of thy father
Key Reference: Genesis 46:3
Strong’s Numbers: 410, 430

KEN GOD

Dawna de Silva – Preek Engels