JEHOVAH RATSAH

Jehovah_Ratsah

De Heer heeft plezier in Zijn volk

JEHOVAH RATSAH `AM

Jehovah Ratsah

Want de HERE heeft een welbehagen in zijn volk

Psalm 149:4

Want de HEER, uw God, woont en leeft onder u. Hij is een machtige redder. Hij is een machtige verlosser. Hij zal Zich in u verlustigen, behagen, genieten met blijdschap, vreugde en blijdschap. Met Zijn liefde, Zijn passie en Zijn goedheid zal Hij al je angsten bedaren. Hij zal zich verheugen, Hij zal feestvieren, Hij zal over je roemen met vreugdevolle en blijde liederen.”

Zefanja 3:17

Vader God verheugt zich, heeft plezier en geniet van Zijn unieke schepping. Hij heeft ieder van ons anders en uniek gemaakt en houdt van ons om onze verschillen.
Ik lijk in niets op Billy Graham en ik lijk in niets op Corrie ten Boom.

Vader God heeft me gemaakt om mezelf te zijn. En Hij heeft plezier in mij.
Vader God verheugt Zich, heeft plezier in Zijn Uniekelingen.


“De Heere, uw God, is in uw midden, een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich”

Zefanja 3:17 (HSV)

God houdt niet alleen van je,
maar vindt je ook nog eens leuk.

Soms denken we verschillend over deze twee dingen. We ontvangen gemakkelijk de waarheid dat Hij van ons houdt, maar we vinden het moeilijk om te begrijpen dat Hij ons leuk zou vinden.

Maar de waarheid is dat Hij dat doet! Hij vindt je erg leuk. In feite heeft Hij je geschapen omdat Hij je leuk vindt. Hij kan zich de aarde zonder jou niet voorstellen.

Kom dus vandaag naar de Vader en vraag Hem de specifieke dingen die Hij leuk vindt aan jou. Laat het de manier veranderen waarop je jezelf ziet en hoe je denkt dat God naar je kijkt.

“De Heere, uw God, is in uw midden, een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich”

Zefanja 3:17 (HSV)

Bij God mag je zijn wie je bent

Zijn hart is verheugd over jou en daar hoef je zelf niets voor te doen. Je kunt het niet verdienen of bewerken. De vreugde van God, de hemelse vreugde, is gebaseerd op Zijn onvoorwaardelijke liefde. Bij God mag je zijn wie je bent, je hoeft niets te presteren en je niet beter voor te doen. Hij vindt vreugde in jou omdat je Zijn maaksel bent, Hij verblijdt Zich over jou met gejuich.

Velen van ons zijn opgegroeid met het idee dat je in de kerk niet mag lachen en dat je vooral niet te vrolijk mag zijn. Je gaat het huis van God binnen met respect en eerbied. En dat is goed, maar je kunt de Heer ook eren door je blijdschap te uiten. Er staat in de Bijbel: Dien de Heere met blijdschap. Ps. 100:2 We mogen blij zijn om wie Hij is, om wat Hij heeft gedaan en om wat Hij nog gaat doen. Blij zijn en lachen is ook heel gezond voor een mens, want een blij hart bevordert de genezing Spreuken 17:22.

Jezus heeft de zonden van je weggenomen en het oordeel over jouw zonden op Zich genomen. Hij heeft je verlost van de gevolgen van de zonde en wil je overvloed geven. Als je dit diep tot je door laat dringen, dan kun je niet anders dan juichen en jubelen voor de Heer. Hij heeft immers álles al volbracht. Je kunt de vreugde die God in je bewerkt niet meer voor jezelf houden, die zoekt een weg naar buiten.

Vreugdevolle mensen
zijn heel aanstekelijke mensen

In de Bijbel staat zelfs dat God Zijn vijanden uitlacht: Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Ps. 2:4 God kan je in de meest moeilijke omstandigheden zelfs de opdracht geven om vreugde als een wapen te hanteren tegen de vijand. Vreugde om bijvoorbeeld depressie, zwaarmoedigheid of neerslachtigheid te verslaan. Het gaat er dan niet om hoe jij je voelt, maar dat jij je ervan bewust bent dat de vijand al overwonnen is. Dat Hij die in jou is, méér is dan hij die in de wereld is

Als iemand begint te schateren van het lachen dan kun je vaak ook je eigen lach niet meer onderdrukken. Lachen verbindt en vreugde geef je door. In Jesaja 61 staat dat God ons vreugdeolie wil geven in plaats van rouw.

Olie verzacht, heelt en geneest. Denk maar aan de uitdrukking ‘olie in de wonden gieten’. Misschien weet je hoe kruipolie werkt. Je spuit wat van deze olie op plekken waar een mensenhand niet bij kan. Wat roestig en stram is, wordt door de olie weer soepel en beweegbaar. Zo kan vreugdeolie je weer soepel maken en vettig zodat je glibberig bent voor de vijand, die je daardoor niet kan vastgrijpen.

De vreugde van de Heere is je kracht!

Nehemia 8:11

Tekst: © Boek: Kom tevoorschijn / Erica Duenk; Esther Vorsterman van Ooijen


raw-tsaw’

Ratsah Definitie

 1. tevreden zijn met, gunstig zijn voor, gunstig accepteren
  a. (Qal)
  1. tevreden zijn met, gunstig zijn voor
  2. accepteren
  3. tevreden zijn, vastbesloten zijn
  4. aanvaardbaar maken, tevredenstellen
  behagen
  b. (Niphal) worden aanvaard, tevreden zijn met
  c. (Piël) gunst zoeken van
  d. (Hiphil) behagen, betalen
  e. (Hithpael) zichzelf aanvaardbaar of aangenaam maken

Bron

Bijbelteksten waarin Verheugd Zich staat; Klik hier


Hebrew Name: Jehovah Ratsah `Am
English Name: The Lord takes pleasure in His people
Key Reference: Psalms 149:4
Strong’s Numbers: 3068, 7521, 5971
Strong Bijbelvertaling