ELOHAY SELICHOT

GOD VAN VERGEVING

Elohay_Selichot

GODS VERGEVING

Gods vergeving is een van de belangrijkste thema’s van de Bijbel. In feite is het hele punt van de Bijbel om te laten zien hoe Christus stierf en weer opstond, zodat onze zonden konden worden vergeven. Daarom dat het onderwerp ook geregeld aan bod komt in deze website.

Elohay Selichot wordt 3x gebruikt in het Oude Testament.

Nehemia 9:17
“Maar U bent een God die vergeeft; U bent genadig en liefdevol, traag om boos te zijn.”

Psalm 130: 4
“Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt.”

Daniël 9:9
“De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving.”

In het Nieuwe Testament leren Jezus en de discipelen ons dat we moeten vergeven zoals God dat doet. Efeziërs 4:32 zegt: maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.

KIJK HOE LIEF ZIJN BELOFTE IS

Hij is bereid ons te vergeven! In plaats van, van God gescheiden te zijn vanwege onze eigen zonden, mogen we rechtstreeks naar de troon van genade gaan om barmhartigheid en genade te ontvangen en te vinden. Mensen kunnen traag zijn om te vergeven, maar er is vergeving in de aard van de Almachtige. Het is Gods verlangen om ons zijn vergeving te schenken. Vergeven is niet hetzelfde als rechtvaardigen, verontschuldigen of vergeten. Vergeving is niet hetzelfde als verzoening. Verzoening vereist dat twee mensen die elkaar respecteren zich weer herenigen. Vergeving is de morele reactie van een persoon op het onrecht dat een ander tegen hem heeft begaan. Je kunt vergeven, maar je niet verzoenen. Vergeving stelt ons in staat om vrij te zijn van alles wat is doorstaan om door te gaan. Vergeving vragen voor een slechte daad is de krachtigste manier om onze nederigheid en integriteit te tonen.

WAT IS ZONDE

Zonde is in dit geval een ander woord voor jammer. Je vindt het jammer dat iets kapot gegaan is, dus zeg je “wat zonde“.
Of anders gezegd ‘ het mist zijn doel ‘.  Zonden is je doel missen. (uitgebreide uitleg) Je doel is: te leven tot eer van God en je naaste. Door Adam en Eva is er zonde in de wereld gekomen (ja ik heb wel een appeltje te schillen met Eva) is er scheiding gekomen tussen mens en God. God zocht de mens maar ze hadden zich verstopt. (alsof God niet wist waar ze waren) Schaamte en schuld. Schuld naar God toe, maar ook schaamte naar elkaar toe. Maar wij hebben genade ontvangen namelijk: vergeving van al onze zonden.

VERGEVING EN GENADE


Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Maar als we het aan God vertellen als we verkeerd hebben gedaan en Hem om vergeving vragen, dan vergeeft Hij ons. Dan wast Hij ons weer schoon van elke zonde, zoals Hij heeft beloofd. Want Hij doet altijd wat Hij heeft gezegd

1 Johannes 1:9

VERGEVING

  • is het tegenovergestelde van straf en wraak uitoefenen;
  • is een daad van genade: het kost niets en levert alleen maar winst op;
  • is een vrijwillige, zelfstandige en onafhankelijke daad;
  • is niet iets goedpraten, wel iets goedmaken;
  • is een proces dat tijd mag kosten;
  • is je vuisten openen en de ander de hand reiken;
  • maakt je vrij uit negatieve ervaringen en haalt de druk van je leven;
  • ontlast het verleden en geeft hoop voor de toekomst;
  • is een levenshouding: je kiest ermee voor vrede en liefde;
  • is de weg die Jezus met je gaat.

Wilem de Vink schrijft hier heel uitgebreid over. KLIK HIER

WAT DOET HET MIJ DAN

De opsommingen hierboven over vergeven vind ik wel een belangrijk lijstje. Nu zeg ik helemaal JA tegen dat lijstje, maar wat als je in eens in een scheiding terecht komt. (ik niet hoor) Dat je in eens [of je zag het  aankomen?] te maken krijg met de persoon van wie je gehouden hebt die je nu haat. Dit kan ook in een vriendschap situatie zijn. Nu is haat wel heel zwaar hoor, maar die gevoelens zijn er ook in eens. Het is in ieder geval het tegenovergesteld van liefde.  Dan nadenken over vergeven? Die ander vergeven? No way, niet na wat is mij aangedaan. 


Hoe naar deze gevoelens ook  zijn, er komt er een tijd van vergeven aan. Niet direct dat snap ik ook wel. Het is een proces. Volgens mij staat het bijna gelijk aan het proces na overlijden van iemand. Een rouwproces. Het is ook een verlies van je man of vrouw, vriend of vriendin. Gun jezelf de tijd in dit proces. Voel je niet schuldig. Laat schaamte niet toe. Dit heeft gewoon tijd nodig. Een lastige weg, maar die hoef je niet alleen te gaan. Vraag de Here Jezus of Hij met je mee gaat.  Dat je vuisten open zullen gaan. Nee misschien komt het nooit meer goed tussen jullie, verzoening is iets anders dan vergeven.  De nachten dat je uren lang in je hoofd allerlei gesprekken voert met die ander. Je zal dit wel even zeggen en dat moet gezegd worden. Zo zinloos en nutteloos. Gaat eigenlijk nergens over, het maakt je alleen bozer en bozer en zorgt er ook nog eens voor dat je niet slaapt. Stap zo snel mogelijk uit die vicieuze cirkel. God is ook de God van gerechtigheid. Hij zal afrekenen met die ander. Hij is de Rechter en recht zal gesproken worden.

DE HERE JEZUS

De Here Jezus stierf voor jouw zonden aan het kruis. Dat is genade. Dit deed de Here Jezus zodat er geen scheiding meer is tussen jou / mij en God. Wij mogen vergeving ontvangen. Als we onze zonden belijden, onze zonden benoemen in gebed en vergeving vragen mogen we genade ontvangen. Elohay Selichot God van vergeving. Voor jou is die vergeving, voor mij is die vergeving. Voor mijn zonden in het verleden maar ook voor mijn zonden in de toekomst. Ik ben voor altijd vergeven. Dat maakt het offer van de Here Jezus niet goedkoop en wil het niet zeggen dat we dus maar raak kunnen zondigen. Nee zeker niet. Besef het offer van de Here Jezus. De film the passion, vond ik hier erg sterk in. Misschien te sterk en teveel bloed en rondvliegend huid.

TRAILER FILM

VERGEEF JEZELF

Dit is ook zo`n lastige. Vergeef jezelf. Soms kan je zo boos en teleurgesteld zijn in jezelf, dat het een neerwaartse spiraal is. Ja helaas we maken nog iedere dag fouten en zouden veel dingen graag anders doen.

Het is een proces. Ja je bent vergeven, ja je bent heilig.(meer info over Heilige) Een heilige door wat de Here Jezus gedaan heeft voor jou en niet doordat je zo je best gedaan hebt. Het heilig zijn, is een feit. Vergeven zijn, is een feit. Maar jezelf vergeven is vaak ook nodig. Sta jezelf niet in de weg, laat schuld en schaamte niet op je schouders landen. Kruip ervan weg en vraag de Here Jezus je te helpen. Als God jou vergeven heeft, wie ben jij dan om jezelf niet te vergeven. (( maar ook, als God jouw vergeeft, wie ben jij dan om die ander niet te vergeven ))


Selichah /sə·lî·ḥō·wṯ 
Strong Bijbelvertaling