JHWH

DE GOD VAN ZIJN RECHTVAARDIGVOLK

JHWH

JAHWEH JHWH JAHVEH JAH YᵊHŌVÂ

Jahof Yah is een afgekort versie van YHWH or Yahweh “[Hij] is/ was en zal er zijn”

Toen antwoordde God [Mozes]: „Ik ben die er zijn zal ”. Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN”  heeft mij naar u toe gestuurd.” Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen: ‘De HEER) heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaak en God van Jakob. En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.’

strong Exodus 3:13-15

JHWH = IK BEN ER BIJ

OPENBARINGSNAAM

De openbaringsnaam van God in het Oude Testament is JHWH. Die naam was voor de Joden een onuitsprekelijke naam. Daarom stonden onder de medeklinkers JHWH geen klinkers, zoals in het Hebreeuws onder medeklinkers altijd klinkers horen te staan in de vorm van punten en streepjes. Een klein streepje b.v. is “a”.

We weten dus niet hoe die naam eigenlijk uitgesproken moet worden. Meestal lezen wij nu Jahwèh. De joden lazen de naam anders. De Hebreeuwse leeswijze is ”Adonaj”.Overal waar zij de bekende vier letters JHWH tegenkwamen lazen zij “Adonaj” (Heer) Het lijkt veel op de uitspraak Jehova

STATENVERTALING

De Statenvertaling heeft dit woord vertaald met HEERE (hoofdletters)en de vertaling van het Ned. Bijbel Genootschap met HERE (dus met één “E “) Ook met hoofdletters. Als die naam geschreven wordt met kleine letters, zoals b.v de Here Jezus, dan is Here de vertaling van Kurios Je zou die naam JHWH kunnen vertalen met de Getrouwe, de Trouwhartige, de Betrouwbare.

GOD IS ONZE BONDGENOOT

Wat betekent nu JHWH? Ik ben, die ik Ik ben. of Ik ben er bij. Het is de naam van God als Bondgenoot. Ik ga met jullie mee. Ik ben bij jullie. Het is dus geen precieze omschrijving, geen definitie. JHWH is geen afstandelijke grillige God, maar een God die bij ons is en met ons mee gaat. Hij is JHWH! Hij is erbij. 

Nu vind ik het zo frappant, dat Jezus deze Godsnaam op zichzelf betrekt. Dat was voor de Joden het toppunt van Godslastering. Als de hogepriester Kajafas aan Jezus vraagt: Bent u de Christus, de Zoon van de Gezegende? is het antwoord van Jezus: Ik ben het of Ik ben erbij. (Marcus 14 : 62)

Hij laat de Godsnaam op zich zelf slaan. Hij gebruikt de Aramese vertaling van JHWH. (Aramees was de taal die Jezus sprak.) Tenslotte nog dit: het is mij opgevallen, dat, als Jezus het Evangelie gaat verkondigen Hij niet begint, zoals de profeten altijd begonnen: Zo zegt de HEER. Nee, hij begint in de Bergrede telkens met deze woorden Ge hebt gehoord dat er door de ouden gezegd is, maar:


Ik zeg u……..
Zijn gezag is dus niet dat Hij naar anderen verwijst, maar naar Zichzelf met goddelijk gezag. Onze conclusie moet dus zijn, dat Jezus van meet af voor Zichzelf goddelijk gezag heeft geclaimd. In Jezus hebben we met God Zelf te maken. 

Bron

VEILIGE GEDACHTEN

God die van Zichzelf zegt : Ik ben die Ik zijn zal. Een duidelijke vingerafdruk, vind je niet. Persoonlijk ervaar ik vaak God, als God die is, die ik op dat moment ook nodig heb. Misschien is het niet de manier om het zo om te draaien, maar ik voel me er veilig bij. God wil Zijn wat ik nodig heb, mijn Vrede, mijn Rust, mijn Vader … Nu is er een hele theologie over de uitleg en het uitspreken en of schrijven van de Naam JHWH.

Sommige mensen schrijven tegenwoordig G`d. Het komt allemaal wel met elkaar overeen. Het laat ook weer zien dat Gods naam Heilig en Uniek is. Maar Hij is ook mijn Vader die met open armen staat als ik aan kom rennen.


Hebrew Name: El Yehovah / JHWH
English Name: God is Yehovah (Yahweh)
Key Reference: Psalms 118:27
Strong’s Numbers: 410, 3068
Strong Bijbelvertaling