ELOHAY YISHI

GOD VAN MIJN VERLOSSING

ELOHAY_YISHI


De Here leeft! Ik prijs Hem. Hij is mijn rots
en ik geef Hem de hoogste plaats.
Hij is de God, die mij in veiligheid brengt.

He delivereth me from mine enemies: yea, thou liftest me up above those that rise up against me: thou hast delivered me from the violent man.
Hij verlost mij van mijn vijanden: ja, Gij verheft mij boven degenen die tegen mij opstaan: Gij hebt mij verlost van de gewelddadige man.

en meer vertalingen van 1 tekst

yesha

DEFINITIES VAN VERLOSSING

 • Verlossing is het herstel van een juiste relatie tussen de mens en zijn God.
 • Verlossing betekent bevrijding uit een benarde positie of een gevangenschap
 • [Bijbels] de bevrijding van de gevolgen van de zonden van de mens door het geloof in Jezus.
 • Accouchement
 • Bevalling
 • Bevrijding
 • Geboorte
 • Heil
 • Kraam
 • Libratie
 • Nakraam
 • Ontlasting
 •  Ontzet
 • Ontzetting
 •  Redding
 • Uitkomst
 • Uitredding
 • Vrijkoping
 • Vrijmaking
 • Zaligheid
 • Zaligmaking

David geeft in deze Psalm in de basis Hebreeuwse tekst aan dat Zijn God, de God:  Elohay Yishi is. De God van verlossing.
Wat weet ik van David?  Waarom zegt hij dat eigenlijk? Waarop baseert hij zich? David is de schrijver van de Psalmen.  Wat is eigenlijk zijn achternaam? Ik weet dat David Koning was. Koning David. 

Toch een zoekpoging aan wagen en ik vind van alles over Koning David. Laat ik een stukje hier neerzetten.

WIE WAS DAVID

Hij wordt beschreven als een rechtvaardige koning, hoewel hij niet foutloos was, een gewaardeerd krijger, muzikant en dichter, aan wie traditioneel vele Psalmen worden toegeschreven. David is een zeer belangrijk persoon binnen het Jodendom en Christendom. In het Jodendom is David of David HaMelekh de koning van Israël en de Joden en een voorvader van de Messias. Wikipedia

Grappig en interessant wat je dan allemaal leest over David. David als Koning, Krijger, Muzikant, Dichter, Herder, Priester. Was David niet de enige Koning – Priester – Profeet?  Bron ja, dus. David was het type-beeld van de Here Jezus. Wat betekend dat nou weer? typologie?

typologie?

De Bijbel staat bol van de typologie, Zoals bv het Pesach lam een type was op het anti-typologische lam van God wat geslacht zou worden voor de zondes van de wereld, Wat uiteindelijk Christus zou worden. Ook de tabernakel was een type op een groter anti-typologisch voorbeeld van een hemels heiligdom. Heb 9:11.

En zo staan er nog veel meer voorbeelden in van typologie. Je kan de Bijbel, denk ik nooit goed begrijpen als je de typologie niet begrijpt, of als je er geen benul van hebt dat er überhaupt typologie instaat. Achtergronden zijn best belangrijk. Want het leven in de Bijbelse tijd, is anders dan in onze tijd. Het bestuderen van de Bijbelse typologie zou dan ook essentieel moeten zijn als je de Bijbel in zijn compleetheid wil begrijpen, althans als je de diepere boodschap die God ons heeft meegegeven wil leren begrijpen. Men zal al snel inzien dat typologie zeer verassend is en de Bijbel letterlijk voor je opent. Bron:

David de schaapsherder

David was de jongste van acht zonen van Isaï en was herder. Terwijl Saul nog koning was, zalfde Samuel David tot koning. Het zou echter nog jaren duren voordat hij de troon besteeg. Kort na zijn zalving kwam hij aan het hof van Saul, waarover de Bijbel twee tegenstrijdige varianten beschrijft. In de eerste hiervan laat de neerslachtige Saul hem halen om voor hem op de lier te spelen en zo zijn “kwade geest” te verdrijven.

Direct na deze versie volgt het beroemde verhaal over het doden van de Filistijn reus Goliath. David kwam alleen in het legerkamp om zijn broers voedsel te brengen, maar kon de laster van de reus niet verdragen. Hierop werd hij voorgesteld aan Saul, die hem zijn wapenrusting gaf. Deze was te groot en zwaar voor David, dus hij koos voor zijn slinger, een wapen waarmee hij al leeuwen en beren had gedood die zijn schapen wilden opeten. Hiermee doodde hij Goliath. Wikipedia

Leuk om even te bekijken

Toen ik erover nadacht

De Naam van God als Elohay Yishi, bleef ik maar rondhangen bij David met zijn slinger.

David, God in de grondtekst, oorspronkelijke vertaling God als Elohay Yishi Hij kende God als Verlosser en een grote inspiratiebron in zijn leven. Hij wist dat God hem kracht gaf en stond altijd klaar om zijn God te verdedigen.

Als een moedige en vastberaden jongeman waagde David zich dapper aan het kamp van Koning Saul om te informeren naar de imposante en angstaanjagende reus genaamd “Reus”. Ondanks de schijnbare obstakels die zijn verbinding met God uitdaagden, bleef Davids geloof onwankelbaar en toonde hij opmerkelijke veerkracht. Door de reus te verslaan werd Davids triomf een emblematisch moment, versterkte zijn spirituele band met God en liet hij zijn onwankelbare vastberadenheid zien. Zijn vastberaden geest belichaamt de kracht van geloof en onwrikbare volharding in het aangezicht van tegenspoed en inspireert ons allen om zelfs de meest ontmoedigende uitdagingen met kracht en moed aan te gaan.

Dit verhaal kan je in de Bijbel lezen


1 Samuel 17 Ik hoorde ooit eens iemand in een preek zeggen, dat het niet uitmaakte of David goed mikte met die steen. God stuurde die steen en dat zorgde ervoor dat de reus dood neer viel.

Maar ik (David) kom naar jou (reus) toe namens de Heer van de hemelse legers, de God van het leger van Israël, de God die jij (reus) hebt uitgedaagd 

1 Samuel 17:45

Maar ik (David) kom naar jou (reus) toe namens de Heer van de hemelse legers, de God van het leger van Israël, de God die jij (reus) hebt uitgedaagd 

1 Samuel 17:45
David en Goliath

David versloeg de reus misschien wel ‘slechts op grond van zijn getuigenis’. Op grond van zijn geloof in God – de verlosser -. Dit plaatje in het Nederlands : (vrije Gerda vertaling) zegt:
David was succesvol omdat hij de wist dat de kracht van God kwam en niet van hemzelf.

Omdat God dat voor David doet, doet Hij dat ook voor jou. God maakt geen onderscheid in personen, niemand is Hem liever dan een ander. Soms worden wij ook zo uitgedaagd door onze tegenstander.

Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld.

Efeziërs 6:12

David weet wie God is

We voelen soms druk van buitenaf en willen ons verstoppen voor onze problemen. Net als David moeten we moedig zijn en met Gods hulp en vertrouwen onze problemen oplossen. Als we twijfelen, kunnen we ons veilig voelen door ons te herinneren aan de wijze lessen uit de Bijbel. God is sterker dan elke uitdaging die we tegenkomen. Met Gods kracht kunnen we net als David weer opstaan en doorgaan.

Onze test kan onze test-imony worden.

Testimony – getuigenis. Leuke woord spel. Het is wel zo. Onze getuigenis komen voort uit ’testen’.  Dawna de Silva spreekt hierover in het filmpje hieronder. Een hele duidelijke preek, probeer dat te pakken voor jezelf en het je eigen te maken.

ONZE ervaring

Dawna de Silva | Nederlands vertaald over dit onderwerp

JEZUS CHRISTUS

Natuurlijk is de Here Jezus onze verlosser. Daar gaat het in een andere keer heel uitgebreid over. Ik wil het hier wel gezegd hebben.


Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien.

Johannes 14:6

Lees over de verlossing door de Here Jezus bij EL HAKADOSH


YESHA / yiš·‘î 
Strong Bijbelvertaling