JEHOVA NISSI

DE HEER IS MIJN BANIER

Jehova-Nissi

„En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde deszelfs naam: De HEERE is mijn Banier!”

Exodus 17:15

„Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: ‘De Heer is mijn krijgsvlag”

Exodus 17:15

SAMEN DE ARMEN OMHOOG HOUDEN

De naam Jehovah-Nissi komt maar één keer in de Bijbel.

De strijd was ongebruikelijk: “Zolang Mozes zijn handen ophief, wonnen de Israëlieten, maar telkens als hij zijn handen liet zakken, wonnen de Amalekieten”  Exodus 17:15. Toen de armen van Mozes moe werden, moesten ze worden ondersteund door zijn broer, Aäron, en een man genaamd Hur. Bij zonsondergang versloeg Israël de Amalekieten (verzen 12-13). Na de slag bouwde Mozes een altaar en noemde het
Jehovah-Nissi, ‘de Heer is mijn banier‘. Bron

KRACHT VAN GOD

De vreemde manier waarop de strijd werd gewonnen liet er geen twijfel over bestaan wie verantwoordelijk was voor de overwinning. Alleen toen de staf van God omhoog werd gehouden, hadden de Israëlieten de overhand. De strijd werd niet gewonnen door militaire macht of superieure strijdplannen; het werd gewonnen door de kracht van God. “De strijd is van de Heer” 1 Samuël 17:47

De handen en staf van Mozes werden op dezelfde manier omhoog gehouden als soldaten hun vlaggen omhoog houden in de tijd van de strijd. Omdat deze vlaggen het insigne van hun land dragen, zouden de soldaten onder die vlag vechten. De Israëlieten vochten onder leiding van GodJehovah-Nissi. Het was onder de banier van de Heer en met Zijn hulp vochten ze, en in Zijn naam en kracht overwonnen ze.

STAF

Het is veilig om aan te nemen dat, terwijl Mozes de staf van God omhoog hield, hij bad voor het succes van de Israëlitische troepen onder hem. Het opheffen van de staf door Mozes kan dus worden gezien als een beeld van voorbede. “Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en effectief” Jakobus 5:16. De vermoeidheid van Mozes, die blijkt uit het laten zakken van zijn handen, illustreert de waarheid dat ‘de geest gewillig is, maar het vlees zwak’ Marcus 14:38. De naamgeving van het altaar Jehova-Nissi is een herinnering aan gelovigen van elk tijdperk dat we alleen kunnen zegevieren als we de naam van de Heer eren en ons verenigen als onze banier. bron

EK ORANJE

Oranje juicht

DE AMALEKIETEN

De Amalekieten in dit verhaal staat gelijk aan de vijand, Gods tegenstander, de duivel Joh.10:10 die steelt, dood en vernietigd. De vijand van God kan God niet rakenGod is veel groter. Ai toen Jezus aan het kruis geslagen werd, dacht satan dat hij God te pakken had. Maar juist dit was het plan van God vanaf het begin al. Op deze manier werd de vijand verslagen. De vijand kan God wel pakken en pijn doen om Zijn kinderen, jou en mij te verleiden, aan te klagen, schuld op je schouders te gooien, schaamte. We hebben te strijden tegen onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Daar heb je de wapenuitrusting voor nodig. (heel ander verhaal) 

Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld. 

Ef.5:12

SAMEN

Heb jij iemand die voor je bid als je in het dal vecht? Heb je een Aäron en een Hur, die je armen omhoog houden als je zelf te moe bent geworden. Mozes wist dat hij de staf omhoog moest houden, want dan won Jozua de strijd. Toen Mozes moe werd en hij zijn armen liet zakken, verloren ze de strijd. Dus Aäron en Hur hielden zijn armen omhoog, zodat Jozua kon winnen.

Misschien ben je wel net zo stoer als ik altijd was. “Ik kon het wel alleen”. Maar dit heeft niets met stoer zijn te maken, maar eigenlijk alles met dom zijn. “Niemand mag weten van mijn schaamte of schuld“.  Het is satan die je aanklaagt en beschuldigd, zodat jij maar de hoop en vreugde zal verliezen. Je geloof en vertrouwen zal verliezen. de duivel Joh.10:10 die steelt , dood en vernietigd. Jou bij God vandaan houden is zijn plan. Terwijl je fout zit, gezondigd heb, ongehoorzaam bent geweest en je schaamt naar God. Dat je niet durft te bidden. Nee juist dan wel !!! mogen we bidden en onze zonden belijden en vergeving vragen. Niet weg rennen van de Vader maar juist naar de Vader toe rennen.

VERTEL

Vertel het daarom aan iemand als je ongehoorzaam aan God bent geweest, en bid voor elkaar. Want dan kunnen jullie genezen worden. 

Jacobus 5:16

“Belijd daarom elkander uw zonden”  (NBG)

Jacobus 5:16

EYEOPENER

Deze tekst is een eyeopener voor mij geweest. Want alles wat je in het duister houd, blijft duister en donker. Maar als je het in het licht brengt, verdwijnt de duisternis. Jouw diep verstopt geheim, is ineens geen diep verstopt geheim als je er met iemand over spreekt.

Het is niet de bedoeling dat je aan jan en alleman je zonden belijd. De Katholieke kerk en de biecht, is zo gek nog niet. Vertel je zonden en bid voor elkaar. Ik heb dit daadwerkelijk gedaan.

Mijn vriendin en ik zijn op die manier door mijn leven gewandeld en ik heb alles beleden en zij bad voor mij, wij baden samen. Niets is meer in het verborgen maar ook niets dat satan mij kan aanklagen of op mijn schouders kan gooien. Alles is beleden in eerste plaats natuurlijk aan God, door het bloed van de Here Jezus  en mag ik vergeving ontvangen en ik heb het bespreekbaar gemaakt door er over te praten. Sommige zonden / ongehoorzaamheden moeten soms hersteld worden.

VERGEVING VRAGEN

Misschien moet je iemand vergeving vragen of vergeven(moeilijk onderwerp, ga ik het nog over hebben) Het is van belang dat je de ander vertrouwd natuurlijk, waar jij je hart mee deelt.

Het is echt een verademing om te weten dat er niets meer verborgen, verstopt is, dat alles in het licht gekomen is. Daarom is het bidden samen met iemand zo fijn en goed om te doen. Mozes werd ook moe en had andere nodig in deze strijd. Je hoeft niet alleen te gaan, stoer te zijn. Je mag zwak zijn en gebed vragen. 

Het is Gods banier van overwinning over ons leven. We hoeven het niet allemaal alleen te doen en trouwens we kunnen het ook niet alleen

ERICA DUENK PREEK over de banier / Jehovah Nissi

VLAGGEN IN DE KERK

In sommige kerken / gemeenten komt het voor dat er door leden van de kerk met een vlag word gezwaaid. De eerste keer dat ik het zag, was ik verbaasd en vond ik het overdreven. ‘moet dat nou zo nodig’?

Het was nieuw voor me. Als ik google naar vlaggen in de kerk, oei dan kom je voorstander en felle tegenstanders tegen.

Het is aan jou wat je ervan vind. Ik vond een hele duidelijke uitleg in pdf bestand van 19 blz over vlaggen in de kerk en wat het betekend. Die link wil ik graag met je delen. Lees meer

Als we de vlaggen opheffen (of er mee zwaaien) maken we visueel wat we met ons hart geloven en met onze mond belijden. We proclameren het Woord van God.

Lees meer

Mijn dochters zijn betrokken bij Glowing Worship, die onderwijs geeft en praktijklessen, over vlaggen in de gemeente.

Glowing Worship

Glowing worship

We starten:
– Dinsdagavond 5 maart 2023
– 19.30 tot 20.30 uur
– Serie van 8 lessen.
– Alle lessen bij elkaar zijn 60 euro

GLOWING WORSHIP email
Hebrew Name: Jehovah Nissi / nis·sî
English Name: The Lord your Banner
Key Reference: Exodus 17:15
Strong’s Numbers: 3071 (from 3068 and 5251)
Strong Bijbelvertaling