JEHOVAH NABA

JEHOVAH_NABA

De Heer van Profetie

Vanuit zoeken via Strong kom ik uit op Nabi, als stamwoord en dat is een woordvoerder, spreker, profeet. Dan via de Strong vertaling kom ik ook weer uit bij hin·nā·ḇê  en de Naba

Het visioen van de beenderen

Ezechiël 37,1-14
Zo ver als hij kan kijken, spierwitte botten in scherp contrast met bruin en grijs, grijs en bruin. De blakerende zon schijnt fel neer op de profeet en de resten van personen die lang, lang geleden -vast heldhaftig- ten onder gingen. Winst of verlies? Vriend of vijand? Laten we eerlijk zijn, het maakt nu niks meer uit. De droge wind doet zijn tong tegen z’n verhemelte kleven. Zelfs de aasgieren hebben niets meer te eten. De vallei ligt vol. Schedels en schouderbladen en wervels, laag na laag na laag. Een hopeloos beeld van dood en verlies en dorheid. Maar God? God wil iets anders laten zien. 

Dit is wat Ezechiël ziet in een visioen gegeven door God. Ezechiël was een profeet die leefde in de tijd van de Babylonische ballingschap. Hij heeft lange tijd als profeet God gediend en bijzondere dingen meegemaakt als knecht van God. Zo ook dit visioen, één van de bekendste door hem beschreven beelden in de Bijbel. In dit visioen vraagt God aan Ezechiël:  

Mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen?
Heere HEERE, U weet het!” antwoordt Ezechiël. 

Ezechiël 37:3 (HSV) 

God gebiedt Ezechiël om te profeteren tegen de botten, om de volgende woorden uit te spreken en ze te vertellen wat er zal gaan gebeuren:


Zo zegt de Heere HEERE tegen deze beenderen. Zie, Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben. 

vers 5-6 (HSV)  

Terwijl Ezechiël dit profeteert, klinkt er een zacht geluid. De beenderen kwamen bij elkaar! Vervolgens kwamen er pezen en vlees en huid, precies zoals God had gezegd. De lichamen waren weer hersteld, maar ze leefden nog niet.  

Daarom krijgt Ezechiël de opdracht om tegen de Geest te profeteren: 

Geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. 

vers 9 (HSV) 

Ezechiël profeteert tegen de Geest (‘ruach‘ in het Hebreeuws: geest, adem, wind), en de lichamen kwamen tot leven, precies zoals God het had gezegd. Ze gingen staan en vormden een zeer, zeer groot leger. 

Wat een gaaf visioen en wat een beeld van de kracht van God! God zelf geeft een uitleg, die Ezechiël aan het volk door mag gaan geven. Voor het volk Israël van die tijd heeft dit een geweldig hoopvolle betekenis, maar ook voor ons kan dit visioen een toepassing hebben.  

De eerste toepassing:
het volk Israël van die tijd 

Ezechiël was één van de ballingen die door Babylon in 597 voor Christus werden weggevoerd. Daar werd hij later geroepen als profeet van God. Veel van zijn profetieën gingen over het komende oordeel voor het volk Israël en de verwoesting van Jeruzalem, maar dit visioen kondigt juist een herstel van het land aan. Heel het land, dus niet alleen Juda of Israël!

God belooft hen het volgende:  

Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. 
Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. 
Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.

vers 12-15 (HSV) 

God belooft een heropleving van het land en Ezechiël mag zijn boodschapper zijn. Wat een belofte! 

De tweede toepassing: de kerk van nu 

“Pfff…niemand gaat meer naar de kerk.” 

“Wat een dooie boel!” 

“Kerk? Saaaaai!” 

De wereld kijkt naar de kerk en ziet de droge botten. Misschien ooit heel wat, maar nu is er weinig meer van over. Zelf bij ons kan de twijfel toeslaan bij het zien van de botten en de droogheid in de kerk in Nederland. Vergane glorie misschien? Leuk, die groei en samenleving uit Handelingen, maar dat is nu écht niet meer een ding. Onmogelijk! Maar toch… 

Zou je niet hetzelfde zeggen als iemand je een skelet liet zien en je vroeg of het weer tot leven zou kunnen komen? Onmogelijk? 

Ach, Heere HEERE! Zie, U hebt de hemel en de aarde gemaakt door Uw grote kracht en door Uw uitgestrekte arm. Niets is voor U te wonderlijk. 

Jeremia 32: 17 (HSV)

Laten we even duidelijk zijn, we hebben het hier over DE Schepper, DE Almachtige! Zoals God de botten weer tot leven wekte, kan Hij ook zijn kerk in Nederland weer tot bloei laten komen. Denk het je in: een revival van jewelste! Pezen en spieren en huid en adem – leven in de kerk! Hoe?  

Gods kerk is zijn plan A en onze opdracht. Gods kerk is hoe zijn Koninkrijk naar buiten komt in deze samenleving, waar Hij -ook nu nog!- werkt en waar jij een rol in mag spelen.

Een geweldig voorbeeld

Een geweldig voorbeeld is het verhaal van de revival in de Hebriden. ( ik had er nog nooit van gehoord. Bekijk de onderstaande video) Die revival begon met twee oude vrouwen met hart voor hun gemeente. In hun huisje begonnen ze twee keer per week een paar uur per dag te bidden voor een revival. Ze kregen bevestiging van God dat ze op de goede weg waren door een beeld van de toekomst: een andere spreker, een kerk vól jongeren, een volledige omkeer van de huidige situatie.

De oudsten van de kerk begonnen mee te bidden en op een zekere dag gebeurde het dat er een spreker ‘van buiten’ kwam om te preken. Terwijl hij begon met spreken, raakte God een enorme groep jongeren aan die naar de eilanden waren gekomen om te feesten. Het feesten was vergeten en in plaats daarvan stond de kerk absoluut volgeladen. Psalmen, bekeringen, enorme groei! En dat door ‘maar’ twee oude vrouwen die besloten te bidden. Wat fantastisch om te lezen hoe God werkt!  

Maar hoe dan?! Ezechiël als voorbeeld

Dit hoofdstuk leert ons vele principes hoe God werkt in revival en welke rol wij als mensen daarin mogen spelen. Ezechiël is daar een goed voorbeeld van in zijn rol als Gods knecht, en laat ons zien hoe wij ons mogen gedragen: 

  • Wees je bewust van de dorre beenderen om je heen (: 1-2) 
  • Spreek Gods woord en waarheid in absoluut vertrouwen! (: 7) 
  • De Heilige Geest is essentieel, maar zijn werk is een proces (: 7-8) 
  • Bid en spreek in geloof voor verandering door de Heilige Geest (: 9-10) 
  • Zoek en vind elk klein teken van het werk van Gods Geest… (: 7a) 
  • …zodat Gods mensen tot leven mogen komen als ‘leger’ voor God (:10b) 

Bron


Prophecy: Jehovah Sabaoth & Naba Flow

Prophetic Mentoring School 2012 by Emma Stark
door Emma Stark.
In deze opname leer je ook over de ‘Naba’-stroom – hoe we allemaal profetisch beter kunnen leren stromen!
Bron


Hebrew Name: Jehovah Naba’
English Name: The Lord of prophecy
Key Reference: Ezekiel 37:4
Strong’s Numbers: 3068, 5012
Strong Bijbelvertaling