JEHOVAH AMAN

Jehova Aman

De Heer is getrouw

Dt. 7:9, Jes 49:7, Ps 145:13 NBV

Vertrouwen heeft in het Oude Testament meestal te maken met de keus om te steunen op onbetrouwbare personen of dingen, of om alleen op God te vertrouwen. Vertrouwen en geloven zijn in het Oude Testament nauw met elkaar verbonden. Het Hebreeuwse woord Aman kan zowel ‘vertrouwen’ als ‘geloven’ betekenen.

Vertrouwen op personen of dingen

Het belangrijkste woord voor ‘vertrouwen’ in het Oude Testament is batach. Dit werkwoord betekende oorspronkelijk: zich in een veilige situatie bevinden, zich op zijn gemak voelen. Die betekenis komen we bijvoorbeeld tegen in Rechters 18:7.
In andere teksten betekent dit woord: vertrouwen. Vaak heeft het woord een negatieve bijklank: zich veilig wanen maar vervolgens bedrogen uitkomen, omdat iemand steunt op onbetrouwbare personen of dingen.
Dat is bijvoorbeeld het geval als mensen hun vertrouwen stellen op afgoden Psalm 115:8Jesaja 42:17, op andere mensen Jeremia 17:5, op legers Jesaja 36:4-9Hosea 10:13 of op rijkdom Spreuken 11:28Psalm 49:7.

Vertrouwen op God

Het Oude Testament roept mensen op om geen steun te zoeken bij onbetrouwbare personen of dingen, maar alleen op God te vertrouwen Spreuken 3:5Jeremia 17:5-7. Alleen bij God vinden ze veiligheid. Juist als iemand zich in moeilijke en donkere omstandigheden bevindt, kan hij bij God veiligheid en bescherming zoeken Jesaja 30:15; Jesaja 50:10. Wie op God vertrouwt, ontvangt rijkdom en bescherming en wordt met liefde omringd Spreuken 28:25Spreuken 29:25; Psalm 32:10.
In de psalmen belijden dichters regelmatig hun vertrouwen op God  Psalm 13:6Psalm 26:1Psalm 28:7. Steeds bevindt de psalmdichter zich in een noodsituatie en is er geen andere mogelijkheid dan om zijn toevlucht bij God te zoeken. Zich veilig voelen bij God is de enige vaste steun in het menselijk leven.

Vertrouwen en geloven

Het tweede woord voor ‘vertrouwen’ in het Hebreeuws is ʾAman. De algemene betekenis van dit woord is ‘vast zijn, zeker zijn, betrouwbaar zijn’. Het woord kan ook in specifieke zin gebruikt worden om aan te geven dat iemand op God vertrouwt. Wie zijn vertrouwen stelt op God, steunt op Gods standvastigheid en betrouwbaarheid Genesis 15:6.
Het woord ʾAman kan ook vertaald worden met ‘geloven’ ((zie Psalm 78:22). Vertrouwen en geloven liggen in het Oude Testament dus dicht bij elkaar.

Bron

JEHOVAH AMAN DE HEER IS GETROUW

Hij is trouw vanwege Zijn NATUUR, Hij is trouw vanwege Zijn NAAM en Hij is trouw jegens Zijn VOLK.

Er zitten zoveel meer aspecten aan deze eigenschap van God, net als aan elk ander aspect… maar wat over onze vooruitzichten als fellowship hier? Hoe zit het met hoe lang we door kunnen gaan? Hoe zit het met jouw toekomst als kind van God? Kun jij doorgaan als er een schijnbaar onoverkomelijke barrière op je pad komt? Wat als u ‘moe wordt’?

Het antwoord op al deze vragen – en nog veel meer dan u zorgen zou kunnen baren – heeft hetzelfde antwoord … en het is vervat in deze prachtige titel van God,

Jehovah Aman, De Heer is trouw.

Waar Hij u ook heen leidt, blijf vasthouden aan deze heerlijke belofte,
ik Thess. 5:24 Getrouw (Jehovah Aman) is hij die u roept, die ook zal doen.

Bron

Wat denk ik ervan

Toen ik bezig was om het plaatje te maken, dacht ik aan een witte duif. Die staat voor mij, voor de Heilige Geest en de ringen staan voor verbond en trouw. God is trouw en heeft met ons : “door de Here Jezus” een verbond gesloten. Zie meer over het verbond HIER.


Hebrew Name: Jehovah Aman
English Name: The Lord is Faithful
Key Reference: Deuteronomy 7:9
Strong’s Numbers: 3068, 539
Strong bijbelvertaling