EL-HANE’EMAN

TROUW VAN GOD

El-HaNeeman

Want Hij wilde dat jullie zouden toegeven dat jullie Heer God een trouwe God is. Dat Hij Zich aan zijn verbond houdt. Hij laat zien dat Hij vriendelijk is voor mensen die van Hem houden en die zich aan zijn wetten houden. Hij is goed voor hen en voor de duizenden mensen die van hen afstammen. Deuteronomium 7:9

Maar als wij niet trouw zijn aan Hem, blijft Hij toch trouw aan ons! Want Hij kan niet ontrouw zijn aan Zichzelf.
2 Timoteus 2:13

God is en blijft dezelfde, daar mogen wij ons aan vasthouden. We kunnen Zijn genade niet verdienen en niet kwijt raken. Hij is een beloftebewaarder. De ultieme beloftebewaarder. Hij wankelt nooit, noch zal Hij ooit op Zijn woord terugkomen.

Dus EL-HANE’EMAN / han·ne·’ĕ·mān bevestigt voor mij dat Hij voor mij zal doen wat Hij zegt en van mij zal houden zonder te aarzelen. Wauw. Dat daar is geweldig. Maar denk dan aan alles wat Hij heeft gezegd dat Hij zal doen. Hij biedt troost, voorziening, leiding, hoop en een toekomst, naast vele andere beloften. Jezus merkte op hoe als wij, goddeloos, goede gaven aan onze kinderen weten te geven, hoeveel te meer met de Vader goede gaven geven aan degenen die Hem liefhebben (Matt. 7:11). En Hij, die God in het vlees is, beloofde een plaats voor mij te gaan bereiden. Als een bruidegom die het huis inricht voor zijn bruid. En Hij zal me komen halen, zodat ik altijd mag zijn waar Hij is (Johannes 14:3).

Dat zijn enkele geweldige beloften om naar uit te kijken.

WAT IS TROUW?

Van Dale woordenboek zegt over trouw:
1. iemand niet verlatend, ook niet in moeilijke omstandigheden
2. zijn plichten nauwgezet vervullend

Toen ik het plaatje maakte bedacht ik me dat: je bril heel belangrijk is. Door welke bril kijk je? Waar haal je de informatie vandaan? Misschien hoe ben je opgevoed? Trouw kan voor ieder van ons toch wat anders betekenen. Misschien ben je getrouwd en had je prachtige jaren maar toch ging het fout en ontkwam je niet in een scheiding. Ja, wat betekend trouw dan nog. Als we naar Gods trouw kijken door onze bril op, zal de uitkomst altijd anders zijn. Maar als we kijken naar wat de Bijbel schrijft over 
EL-HANE’EMAN, de trouwe God.

GEVOEL VS GELOOF


Maar als wij niet trouw zijn aan Hem, blijft Hij toch trouw aan ons! Want Hij kan niet ontrouw zijn aan Zichzelf.2 Timoteus 2:13

Wat schrijft Timotheüs hier nou? God kan niet ontrouw zijn aan Zichzelf. (toch iets gevonden wat God niet kan) Maar serieus God IS trouw dat is Zijn Karakter, dat is Zijn Eigenschap, dat is Wie Hij is. Helemaal los van mijn definitie van trouw en helemaal los van mijn gevoel. Want vaak voel ik me zo ontrouw naar God toe, voel ik me afgewezen door God, voel ik en voel ik van alles. Maar helemaal los van wat ik voel, ik geloof in Gods Naam. Ik geloof dat Hij trouw is. Dat niets mij kan scheiden van de liefde van God. (Romeinen 8:38

ILLUSTRATIE VAN DE TREIN

trein van het geloof

De locomotief trekt de trein. Wat is de naam van de locomotief? Als het GEVOEL is dan trekt gevoel mijn leven voort. (sleept me door het leven) Maar als dat GELOOF is, trekt geloof me door het leven. Wat is de tweede wagon? FEIT en de derde gevoel. Misschien heb je feit als locomotief en dan als tweede geloof en derde je gevoel. Het kan allemaal. Maar wat is slim? Hoeveel wagens sleept de locomotief eigenlijk? Veel extra ballast misschien, veel gevoel misschien.

HET LEVEN

Kind lezen

We leven door geloof en niet door gevoel. Maar soms betrap ik mezelf erop dat gevoel weer de overhand heeft en mijn bril van trouw niet Gods waarheid van trouw weergeeft. Mijn bril is vertroebeld of beslagen, waardoor ik het niet goed meer kan zien. Maar als ik word als een kind, in alle eenvoud: het staat er, dus het is zo. God houdt mij vast in Zijn hand, ik ben veilig bij Hem. Soms heb ik zoveel extra bagage mee dat we amper vooruit komen.

Dan kijk ik naar de berg en vraag ik me af waar God dan is. Het is mistig, regenachtig en koud terwijl ik mijn best doe om vooruit te komen. Komt God hier tekort? Kan Hij niet tot mij komen? Misschien heb je veel bagage mee vanuit de kerk. Opgegroeid in de kerk moest je misschien op jonge leeftijd al mee. Misschien ben je Christen geworden en heb je ontdekt dat de kerkgangers niet volmaakt zijn. Heeft de kerk je gekwetst? Had je andere verwachtingen van een kerk, dominee of voorganger? Gelooft de gemeente/kerk waar je uitkomt iets anders dan waar jij in gelooft? Misschien ben je ziek en is er al vaak voor je gebeden voor genezing, en heb je teleurstelling ervaren in God en de kerk. Mishandeling, misbruik, manipulatie enzovoorts zijn schrijnende zaken die vaak onvoorstelbaar zijn, maar toch voorkomen.

DE KERK

Ooit ben ik uit de kerk gegaan, omdat ik het niet meer eens was met wat ik zag en ervoer. Ik kon echter nog steeds geloven zonder de kerk en dat ging prima. Maar eerlijk gezegd veranderde mijn dagelijks leven geleidelijk. Mijn normen en waarden werden meer bepaald door mijn gevoel dan mijn geloof. Ik zocht niet langer naar de Here Jezus wanneer ik vragen of problemen had en mijn geloof begon te vervagen. Mijn gevoel werd mijn leidraad. Was ik een slecht mens? Nee, helemaal niet. Maar ik miste wel mijn doel en belangrijker nog, ik miste God. Ik miste Zijn veiligheid, tederheid, liefde en trouw voor mij. Het bidden, het praten met God en het kunnen delen van mijn zorgen met Hem zodat ik me niet meer alleen voelde. Hij kent mij door en door en houdt toch van mij.

GELOOF

Geloof is voor zwakkelingen zeggen sommige mensen. Nou dan ben ik maar een zwakkeling. Als ik zwak durf te zijn dan kan God Zijn kracht laten zien. Zolang ik zelf nog aan mijn dingen werk, dan kan God niets doen. Ikke zeluf doen. God wacht geduldig tot ik klaar ben om het uit handen te geven. Dat ik op Hem mijn vertrouwen mag stellen, dat geeft echt heel veel rust en vrede. Ik heb het over God hè en niet over de kerk. Want God is niet de kerk. Sterker nog wij zijn de kerk. (Het lichaam en Christus is het hoofd 1 Korintiërs 12 

De kerk of gemeente die jij kent is niet volmaakt en zal ook nooit volmaakt worden want het bestaat uit mensen. Uit jou en mij. Wij zijn niet volmaakt. Toch geven we dan weer God de schuld als dingen fout zijn. Oh die bril weer. Is de boel mistig en onduidelijk? Leg eens dingen (voorvallen moeilijkheden vragen) op de plank. Beter geef het aan God en laat het los. God is trouw en te vertrouwen. Laat Hem je locomotief zijn. Mijn vertrek uit de kerk heeft me ook dingen geleerd hoor. Hoe het wel en niet moet, maar voornamelijk waar het nu eigenlijk wel om gaat. Soms zijn we zo druk kerkje te spelen dat we God vergeten. Ja dat kan. Mijn favorieten onderwerp : de tabernakel. De ark was (waar God woonde) was gestolen / buitgemaakt en de priesters deden gewoon hun diensten alsof er niets veranderd was.

Loop ik je nou de kerk in te praten? Nee eigenlijk niet, maar wel naar God. Vraag God of Hij Zich aan je wil laten zien, zoals alleen Hij kan. Wees niet verbaasd als je dat ook gaat zien of ervaren. Als jij serieus bent, is God dat ook. 


“Luister goed! Ik zeg jullie: als jullie niet veranderen en gaan geloven als een kind, zullen jullie het Koninkrijk van God niet kunnen binnengaan 

Mattheus 18: 3

KIND VAN GOD

Je bent een kind van God, Je bent Zijn schepping. Je bent gewild en gekozen. Oh wauw we hoeven dus niet zo ingewikkeld te doen. Wees als een kind en vraag God of Hij je Vader wil worden. Misschien vind je een kerk of gemeente die wel aansluiting vind bij wat jij graag wil. Zoveel kerken en gemeenten om uit te kiezen, voor iedereen zal wel een plek zijn om bij aan te sluiten. Het belangrijk om je geloof samen te delen. Als er 1 valt kan de ander je oprapen. Je hoeft niet stoer te doen, je hoeft niet alles te weten. Je mag leren en ontdekken.

 Het gaat God echt om jou !!! Hij is trouw aan jou, dat is Zijn karakter. Hij zal je niet slaan, Hij zal je niet afwijzen. Zijn armen zijn open en jij mag erin schuilen en thuis komen. Vind hoop en vind een doel, vind liefde en vrede. God is het allemaal. Bij Hem moet je zijn. Er is geen andere weg, dan de ene weg. Jezus is de weg en waarheid en het leven en door Jezus mag jij bij de Vader komen. 

Nodig Jezus uit in je leven, verbind jezelf met Hem. De Bijbel is het Woord van God, ontmoet God in de Bijbel. Lees het Bijbelboek Johannes ga op onderzoek uit. Ontdek Gods Woord en als jij er open voor staat, zal je zien dat er bijzondere dingen in staan. Durf Gods Trouw aan. Als jij ontrouw bent geweest aan God en je rug hebt gekeerd naar God … Hij is en blijft Trouw en wacht op jou.


han·ne·’ĕ·mān
Strong Bijbelvertaling