JEHOVA-SHAMMAH

DE HEER IS HIER

Jehova-Shammah

De omtrek van de stad is 18.000 el (9,5 km) en de naam van de stad zal zijn: ‘De Heer is hier’ (Jahweh Shammah).” 

Ezechiël 48:35 

EL IS ENKELVOUDIG –
ELOHIM IS MEERVOUDIG.

God, onze hemelse Vader, is altijd aanwezig en heeft aandacht voor onze behoeften. Hij is Jehova-Shammah, wat ‘de Heer is daar’ betekent.

Veel kinderen groeien naar volwassenheid met een aardse vader die afwezig is door ziekte, werk, onverschilligheid of scheiding. Anderen hebben vaders die in het huis aanwezig waren maar geen positieve en betekenisvolle aanwezigheid gaven. Godvrezende vaders kunnen een voorbeeld zijn van onze hemelse Vader door een gevoel van veiligheid te geven en hun kinderen te helpen geestelijk en emotioneel te groeien door ‘er voor hen te zijn‘.

Onze hemelse Vader heeft echter enkele kenmerken die onze aardse vaders nooit kunnen bieden. Onze hemelse Vader is volmaakt. Onze hemelse Vader is almachtig, overal en altijd aanwezig en alwetend. Onze hemelse Vader verandert nooit.

OVERWEEG DIT

Wanneer we Jezus als onze verlosser aannemen en een persoonlijke relatie met hem ontwikkelen, kunnen we de constante aanwezigheid van God ervaren. Als we pijn hebben, is hij er. Als we eenzaam zijn, is hij er. Als we in de verleiding komen, is hij er. Als we blij zijn, is hij er.
Hij is er altijd voor ons en biedt zijn troost, zijn liefde, zijn leiding en zijn kracht.

Groeien in kennis van onze hemelse Vader is een levenslang proces. In de komende dagen zullen we de Heer van aangezicht tot aangezicht zien. ( in de hemel) Maar vandaag en elke dag van ons leven kunnen we zijn aanwezigheid ervaren. Door de Bijbel. Door gebed. En door de leiding van de Heilige Geest. Hij is er altijd. Altijd attent op onze behoeften. Jehova-Shammah. ‘Mijn Aanwezigheid zal met je meegaan en ik zal je rust geven.’ Exodus 33:14 NBV bron

WAT DOET HET MIJ DAN

God de Vader die er altijd is

Wat doet het voor mij om te weten dat God de Volmaakte Abba Vader, Schepper van hemel en aarde altijd bij mij is?
Mijn aardse vader overleed (het schip zonk) toen ik 10 jaar was. Ik ontdekte toen ik zo`n 16 jaar ! was dat ik geen vader had. (Mijn vader was zeeman en vaak maanden van huis.) Maf hoor om zoveel jaren later te ontdekken dat je geen vader meer hebt maar dat je hem schijnbaar ook niet gemist hebt. Bizar eigenlijk. Ik ben me altijd bewust geweest dat God mijn Vader er altijd is. Dit is later gaan mixen en raakte ik het allemaal een beetje kwijt

Want je kan God niet vergelijken
met je aardse vader.


Het boek: Het Vaderhart van God van Floyd McClung was en is een heel sterk boek om te lezen over dit onderwerp.
Hoe is God dan als Vader ? Het was heel bijzonder om te zien hoe mijn man zich ontwikkelde als vader, voor onze kinderen. Dit paste in mijn ontwikkeling om God te zien als Vader. Zo komt het wel dichtbij. God is volmaakt en is altijd bij je en  dat is ook wat Hij wil. Hij verlangt naar een relatie met ons. Het lezen van het boek ‘het vaderhart van God’, heeft me meer doen beseffen WIE God is. Later toen we zelf kinderen kregen was het voor mij bijzonder om te zien, hoe mijn man zich gedroeg naar zijn kinderen. Hoe trots hij was, hoe stoer en sterk, hoe liefdevol, hoe hij alles over had voor zijn kinderen. Ik heb daar ook een beetje ‘het vaderhart afgekeken’. Dan nog, is Gods Vaderhart niet te vergelijken met een aardse vader. Hoeveel meer is God.

Zie je wel eens mensen in een kerk of gemeente met hun armen omhoog? Dat is een teken dat ze zich uitstrekken naar God.
Maar het is ook : je armen omhoog ‘ Papa til mij op‘ …
Ik zie dan ook een grote sterke papa die mij op tilt en ik vanaf zijn schouders om me heen kan kijken. Ik denk dat dit een veilige plek is, bij U Abba Vader

IMMANUEL

Vader, zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.

Joh. 17:21-23

En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.  

Matteüs 28:20

En men zal Hem de Naam Immanuel geven: God met ons.

Matteüs 1:23

Zoals ik het plaatje maakte: de naam is doorschijnend en ik zie God overal om me heen en bij mij.  Een kinderlijk vertrouwen dat besef ik me heel goed. Maar ik ben dan ook Zijn kind. God met ons: God bij ons, God in ons en God door ons heen – elke dag, tot in eeuwigheid!


Hebrew Name: Jehovah Shammah
English Name: The Lord’s abiding Presence is there
Key Reference: Ezekiel 48:35
Strong’s Numbers: 3068, 8033
Strong Bijbelvertaling