EL YESHURUN

GOD VAN VERGEVING

El-Yeshurun

DE GOD VAN ZIJN RECHTVAARDIGVOLK

DE BETEKENIS VAN DE NAAM JESHURUN

“De Heer zegt: “Maar luister nu, volk van Israël dat Ik heb uitgekozen om Mij te dienen. Dit zegt de Heer: Ik ben jouw Maker. Door Mij ben jij ontstaan. Ik help je. Wees niet bang, mijn dienaar Israël. Ik noem je mijn lieveling. Ik heb jou uitgekozen.”

Jesaja 44:1-2

De naam Jeshurun betekent “rechtopstaande” of “gezegende“. In het parallellisme van Jesaja’s poëzie is Jeshurun een synoniem voor Jacob in de vorige regel. We zien dus dat Jeshurun een poëtische verwijzing is naar het volk Israël. Het is een uiting van genegenheid; de Griekse Septuaginta vertaalt Jeshurun met „geliefde”, waarbij een vorm van het woord Agape wordt gebruikt. De naam Jeshurun wordt vier keer gebruikt in de boeken Deuteronomium en Jesaja. Telkens komt de naam voor in een poëtische setting en verwijst naar Israël, Gods geliefde volk.

In Deuteronomium 32 herhaalt Mozes de geschiedenis van Israël tot op dat moment, inclusief een tijd waarin de Israëlieten God ontrouw waren in de woestijn:

Het volk Israël at zich dik en rond. Toen werd het ongehoorzaam. Het ging zó goed met hen! Maar toen liepen ze weg van hun Rots, hun God die hen had gered en die voor hen zorgde.” 

Deut.32:15

Terwijl Mozes zijn laatste zegeningen over de stammen van Israël begint, zegt hij:
[De Heer] was koning over Jeshurun toen de leiders van het volk zich verzamelden, samen met de stammen van Israël” (Deuteronomium 33:5).

Dan, terwijl Mozes dezelfde reeks zegeningen beëindigt, zegt hij:
“Israël, er is niemand zoals God. Hij rijdt langs de hemel om je te helpen. Hij rijdt als een koning over de wolken. Bij de eeuwige God ben je altijd veilig. Zijn eeuwige armen dragen je. Hij jaagt al je vijanden voor je weg en zegt: ‘Vernietig hen!” (Deuteronomium 33:26-27).

Israël zou “Jeshurun” kunnen worden genoemd vanwege Gods genade en vergeving. Jesaja begint zijn boek met een veroordeling van Israëls zonde en noemt het volk een „zondige natie . . . wiens schuld groot is” en een “gebroed van boosdoeners . . . overgegeven aan verderfJesaja 1:4Toch noemt God hen nog steeds teder „Jeshurun”, de „oprechte”. De kinderen van Israël verlieten de Heer: “Ze hebben de Heilige van Israël veracht en Hem de rug toegekeerd” (vers 4). Toch noemt God hen nog steeds liefdevol „Jeshurun”, de „geliefde”.Jeshurun is Gods genade die wordt tentoongesteld. 

El Yeshurun Strong’s Concordantienummers: 410, 3484  (Bron)

Hij blijft niet voor altijd boos. Hij blijft niet voor eeuwig kwaad. Hij geeft ons niet de straf die we verdiend hebben met onze ongehoorzaamheid. Maar zo hoog als de hemel is boven de aarde, zó groot is zijn liefde voor de mensen die diep ontzag voor Hem hebben. Hij tilt onze ongehoorzaamheid van ons af en zo ver als het oosten is van het westen, zó ver werpt Hij die bij ons vandaan.’

Psalm 103:9–12

ZIJN LIEVELINGEN

Voor God zijn we allemaal gelijk. Hij heeft geen lievelingetjes, wij zijn allemaal Zijn lievelingen, omdat Hij zo geweldig veel van ons houdt.

“Want door jullie geloof in Jezus Christus zijn jullie allemaal kinderen van God geworden.  Want alle mensen die in Christus zijn gedoopt, worden met Christus bedekt. Hij bedekt je zoals een kledingstuk je bedekt. Hierbij maakt het niet uit of je Jood of geen Jood bent, slaaf of vrij mens, man of vrouw. Jullie zijn namelijk allemaal één in Jezus Christus. En als jullie van Christus zijn, zijn jullie kinderen van Abraham. Daarom erven jullie zijn belofte. Zo is de belofte die God vroeger aan Abraham deed, nu ook voor jullie.”

Gal. 3 : 28

DE BELOFTE VOOR ABRAHAM
EN ZIJN NAGESLACHT

En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.

Galaten 3:29

Als wij kinderen van Abraham zijn en delen in de genade die God hem schonk, is het logisch dat we ons verdiepen in onze geloofsvader.

Waarom koos God hem uit? Wat beloofde God hem? Waar zag Abraham naar uit?

Ten eerste geloofde Abraham God op zijn Woord, wat God de gelegenheid gaf om hem uit te kiezen om een begin te maken met een geweldig plan met alle opeenvolgende generaties. ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekendRom. 4:3

Daarom kreeg Abraham Gods belofte dat hij een vader van vele volken zou worden, die van God de heerschappij over de wereld zouden ontvangen. Het ging niet alleen om één volk, de Israëlieten met hun wet, maar om vele volken: mensen die God zouden vertrouwen op zijn Woord. ‘Immers, niet door de wet ontvingen Abraham en zijn nageslacht de belofte dat ze de wereld in bezit zouden krijgen, maar door de gerechtigheid die het geloof schenkt’ (Rom. 4:13

Abraham zag in de sterren een compleet nageslacht (Gen. 15:5).
Hij oefende zijn geloofsoog. Wat onmogelijk leek, zou mogelijk worden. Abraham zag in Gods beloften een hemels vaderland voor zich en een stad die voor zijn nageslacht zou worden klaargemaakt.


‘Hij zag uit naar een stad met fundamenten, door God zelf
ontworpen en gebouwd’

Heb. 11:10, 16

In feite zag Abraham jou al in die stad. Toen hij op weg ging, ging hij samen met jou en met iedereen die samen met hem zou geloven in Gods beloften. En jij? Wat zie jij? Jij bent ook op weg naar die stad. Daar zal Jezus zijn regering vestigen en jou betrekken in zijn heerschappij over de hele kosmos. Jouw leven hier en nu is een voorbereiding daarop.
Bron

Als je je verdiept in de beloften van Abraham, krijg je uitzicht op een geweldige toekomst.

Want beloofd is beloofd!

Bron Willem de Vink

Dan vind ik het soms best verwarrend allemaal. Maar ook gniffel ik, want het lijkt allemaal zo ingewikkeld in de bijbel. Soms snap ik er niet veel van. Soms lijkt het elkaar zo tegen te spreken. God heeft geen lievelinge maar tegelijktijdig is Israël Zijn volk. Het Joodse volk waar Hij voor gekozen heeft.

Het onderstaand filmpje / animatie verhaal, verteld heel duidelijk hoe het nou zit met Israël en jou en ik. Wat was het plan en hoe is het geworden. Het eind verhaal is de Here Jezus, door Hem zijn wij erfgename geworden. Nee niet het eind verhaal, maar het nieuwe begin.

Door de Here Jezus is alles anders geworden. Dankzij Jezus is er geen verschil tussen man en vrouw, Jood en niet Jood, slaaf of vrij mens. Als we geloven in de Here Jezus als verlosser van onze zonden en Hem hebben toegelaten in ons leven, zijn we bekleed met Christus en is alles nieuw geworden. Hoe bijzonder he.

GA HIER EENS RUSTIG VOOR ZITTEN:


Hebrew Name: El Yeshurun
English Name: God of Jeshurun
Key Reference: Deuteronomy 33:26
Strong’s Numbers: 410, 3484
Strong Bijbelvertaling