JEHOVA-RAPHA

DE HEER DIE GENEEST

Jehova-Rapha

JEHOVA(H)OF (JHWH) RAPHA VERTAALD:

met de HERE, uw Heelmeester (NBG) of de HEER die jullie geneest (NBV).

Exodus 15:26

INGEWIKKELD MAAR TOCH …

Wauw dit is een ingewikkeld onderwerp, met heel veel soorten visies. Discutabel onderwerp ook. Ik heb dit onderwerp /  deze Naam van God wat voor me uitgeschoven. Omdat ik het best ingewikkeld vind. Ik geloof 100% in de Bijbel en in de waarheid van de Bijbel.

De Bijbel zegt dat God liefde is, dan is dat zo. Twijfel ik geen moment aan. Als de Bijbel zegt dat God mijn Heelmeester is, dat God de geneesheer is. Geloof ik dat de Bijbel waar is. Als de Bijbel zegt dat God, de God is die voorziet, geloof ik dat.

Maar toch: rondom genezing zijn veel vragen. Gewoon weg omdat men niet altijd geneest. En toch is het God die ons geneest en de striemen van de Here Jezus zijn onze genezing. Het moeilijk onderwerp en pijnlijk voor mensen die hier zo mee worstelen.

Híj werd mishandeld vanwege ónze ongehoorzaamheid aan God. Híj werd geslagen omdat wíj zoveel slechte dingen deden. Híj kreeg de straf, zodat wíj vrede met God zouden kunnen hebben. Zíjn lichaam werd stukgeslagen met de zweep, zodat wíj genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten

Jesaja 53:5

ZIJN (JEZUS) STRIEMEN BRENGEN JOU GENEZING

Waarom moest het lichaam van Jezus, dat nooit ziekte had gekend, zo ernstig verminkt worden dat de mensen Hem niet meer konden herkennen? Waarom moest Jezus zo verschrikkelijk lijden dat de mensen het niet langer konden aanzien? Had Hij niet op een andere – minder gruwelijke – manier kunnen sterven? Veel mensen lopen met deze vragen rond en begrijpen niet waarom God Jezus zo heeft laten lijden. Welke vader zou zoiets afschuwelijks van zijn zoon vragen? Als aan het lijden van Jezus geen enkele betekenis of waarde ontleend kan worden, had Hij beter op een minder gruwelijke wijze voor ons kunnen sterven. Als dit het geval was, had God Jezus nooit zo laten lijden als Hij geleden heeft. Wat is dan de zin van dit lijden?

De verminking van Jezus’ lichaam heeft een diepe betekenis. Zoals de Man zonder zonde al jouw zonden op zich nam, zo heeft de Man zonder ziekte al jouw ziekten op zich genomen. In elke geselslag – die zijn volmaakte lichaam verscheurde – nam Jezus elke verwoestende en ongeneeslijke ziekte op zich. Zo werd Hij ‘vertrouwd’ met al onze ziekten en pijnen.

Er bestaat geen verwoestende ziekte die Jezus niet tijdens de vernietigende geselslagen in zijn lichaam heeft gedragen. Daarom zegt de Bijbel op meerdere plaatsen dat jouw aandacht gericht moet zijn op Jezus: ‘In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen bent u genezen.’

Zoals Jezus in Gethsemané de beker – die tot de rand toe gevuld was met onze zonden – leegdronk, zo heeft Hij bij elke zweepslag onze ziekten op zich genomen. ‘In zijn striemen is ons genezing geworden!’ roept Jesaja ons toe. God wil dat je opziet naar het verwoeste en misvormde lichaam van Jezus. In zijn onmenselijke verminking ligt jouw bovennatuurlijke genezing! * Bron Wilkin van de Kamp

STUDIE VAN DE 7 WONDEREN VAN HET KRUIS

JEZUS HEEFT

Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen 

Mat. 8:17

Als dat zo is (de Bijbel liegt niet) waarom word dan niet iedereen genezen? Vaak word er geschermd met iemand heeft nog zonden in zijn/haar leven, of zoals Paulus een doorn in het vlees had … (2 Korinthe 12:7) Iemand word niet genezen omdat God hem of haar door een proces van loutering leid … Iemand word niet genezen omdat hij of zij niet voldoende geloof heeft … er is een boek geschreven over de 100 redenen waarom je geen genezing ontvangt. We verzinnen maar allerlei oorzaken waarom iemand niet geneest. En toch … en toch is God, God !

EN TOCH EN TOCH

Jaren heb ik meegebeden in de Healingroom in Amsterdam en later mocht ik de Healingroom in Hoorn starten samen met enkele andere. Healingroom is komen overwaaien uit Spokane.  Amerika / Nederland 

JOHN G. LAKE & HEALINGROOMS

John G. Lake werd geboren in Canada in 1870. In zijn biografie ‘Avonturen met God’, schreef Lake: ‘Als ik terugdenk aan mijn kindertijd, komen er herinneringen boven als nachtmerries: ziekte, dokters, verpleegsters, ziekenhuizen, begrafeniswagens, begrafenissen, kerkhoven en graftombes; een verdrietig gezin; een moeder met een gebroken hart en een diep bedroefde vader, worstelend om de ellende van het verleden te vergeten, om in staat te kunnen zijn de levende leden van het gezin die hun liefde en zorg nodig hadden, bij te staan.’
In 1908 stuurde God hem naar Afrika, waar hij hielp met het vestigen van meer dan 100 kerken. Bij zijn terugkeer naar Amerika kwam Lake in Spokane, Washington. Hij huurde een appartement in de Rookery Building om te bidden voor de zieken. Dit stond bekend als de Healing Rooms. Lake en zijn assistenten, baden voor de zieken. Over een periode van 5 jaar waren er meer dan 100.000 geregistreerde genezingen. De U.S. regering verklaarde Spokane tot de gezondste stad in de wereld … (lees meer)

CAL PIERCE OVER HEALING ROOMS

CAL PIERCE UITLEG ENGELS

ERVARINGEN

Als je de website van de healingrooms bekijkt en zoekt naar getuigenissen, vind je veel verhalen. Mooie dingen die God gedaan heeft. Mijn eigen ervaringen met het bidden voor mensen in de Healingroom zijn altijd heel speciaal geweest, omdat je God zo dichtbij ervaart. Ik ben een held in uitspreken van gebed , omdat ik geloof in de God die geneest!!! Je ervaarde tijdens gebed dat mensen hun houding veranderde, in stijf en terughouden naar ontvangend en open naar God. Soms waren er ook mensen die God kende vanuit de kerk op zondag maar nog nooit een persoonlijke keus hadden gemaakt voor Jezus. Mensen vertelde na afloop van het gebed op het papier dat ze gekregen hadden wat er was gebeurd. Of soms vertelde ze het na het gebed. Was altijd wel heel bijzonder. Dat er innerlijke genezing plaats vond, dat kon je zien gebeuren en dat maakt mij altijd heel stil.

Tijdens mijn depressie was ik afhankelijk van artsen, psycholoog en hulpverleners. Ik hield me vast aan een klein dagboekje: God is altijd bij je. Waarom nam God die depressie niet van mij weg? Geen idee, maar terugkijkend is het wel een moeilijke maar ook leerzame tijd geweest. God heeft het toegelaten. Maar ik geloof dat het niet van God afkomstig was. Depressie en een Christen zijn, oh dat is ook zo’n moeilijk onderwerp. Misschien dat ik daar ook wel een stuk over ga schrijven.

VERGETEN VOORBEELD

Persoonlijk heb ik nog nooit een lichamelijke genezing gezien. Meteen dat ik dit opschrijf denk ik dat is niet zo. Mijn man had een ongeluk gehad waarbij zijn voet praktisch was geamputeerd. De artsen wilde proberen om die voet te behouden. Veel operaties … God had mij gezegd dat ik zijn voet moest zalven. Maar hey zo vrij ben ik nu ook weer niet. Dat durf ik zomaar niet. (ja ja ik heb een grote mond) Mijn man ziet de dingen van en rondom geloof wat anders dan mij. Mijn dochters, die vonden dat zijn goede voet zalf nodig had, het werd zo droog.

Dat moment pakte ik dankbaar aan om zijn slechte voet met olie te zalven. Mijn man had geen gevoel meer in die voet. Ik zalfde zijn voet en toen ik dat deed zei hij : ” hey ik weet niet wat je doet, maar dat brand hoor “. Huh hij had geen gevoel toch? De artsen zeiden later, “die voet krijgt bloed, er is bloedvoorziening maar hoe dat snappen we ook niet.” Dat is toch een bijzonder verhaal en dan lijkt het alsof ik het even was vergeten. Na veel operaties en aangepaste schoenen, kon hij toch weer zijn voet gebruiken en erop lopen.

DODEN STAAN OP

Van horen zeggen, weet ik dat er veel mensen zijn genezen. God geneest. PUNT Soms niet in 1x 

de Here Jezus genas de blinde man, die man zag eerst mensen als bomen. Toen bad de Here Jezus nog een keer met hem en toen was het goed. 

Marc.6:21

Iedere zieke die in de bijbel bij Jezus komt word genezen. Vroeger zei ik wel eens, “er is nog nooit iemand uit de dood opgestaan, dus hoe weet je dan dat het echt is”.

1) De Here Jezus Zelf is uit de dood opgestaan.
2) Lazarus is uit de dood opgestaan.
3) de jongeling te Nain,
4) het dochtertje van Jairus,
5) Eutychus,
6) Dorcas Tabitha

*** Toen de Here Jezus stierf: gingen de graven open en veel gestorven gelovigen werden weer levend. – hier is niet vaak aandacht voor – 

“Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt;  en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.”

Matth. 27:52 en 53:

Tegenwoordig gebeurd het nog steeds, dat God geneest en doden opwekt, want God is niet veranderd. Hij is Jehova Rapha.

Maar Jezus gaf een luide schreeuw en stierf. Op dat moment scheurde het gordijn in de tempel van boven naar beneden in tweeën. De aarde beefde en de rotsen scheurden. De graven gingen open en veel gestorven gelovigen werden weer levend. Ze kwamen uit de graven. En nadat Jezus uit de dood was opgestaan, gingen ze naar de heilige stad Jeruzalem. Heel veel mensen hebben hen gezien.

Mattheus 27: 50-53

De mensen lachten Hem uit. Want ze wisten dat het kind dood was. Maar Hij stuurde hen allemaal weg. Toen pakte Hij haar hand en riep: “Kind, sta op!” (Talita koem betekend: meisje, ik zeg je, sta op!) En haar geest kwam in haar terug en ze stond onmiddellijk op. Jezus zei dat ze haar iets te eten moesten geven. Haar ouders waren stomverbaasd

Luc. 8:54

SNAPPEN WE NIET

Zoveel snappen we niet. Als we genezing nodig hebben en we vragen God daarom, dan ontvangen we toch?! Hij geeft toch geen stenen voor brood? Als Jezus voor onze zonden aan het kruis ging zou het toch voldoende zijn. Maar waarom is de Here Jezus zo geslagen? Omdat door Zijn striemen wij genezing ontvangen. De 7 wonderen van het kruis is zo diepgaand. Ik bid dat je het zal ervaren. Wil je hier eens tijd aan besteden ? Raad het je aan

DE 7 WONDEREN VAN HET KRUIS

  1. het wonder van Vergeving.
  2. het wonder van Verlossing.
  3. het wonder van Reiniging.
  4. het wonder van Genezing.
  5. het wonder van Bevrijding.
  6. het wonder van Verzoening.
  7. het wonder van Wedergeboorte.

STUDIE VAN DE 7 WONDEREN VAN HET KRUIS : Wilkin vd Kamp

Animaties: de zeven wonderen
In zeven animaties heeft Wilkin van de Kamp ‘De zeven wonderen van het kruis’ samengevat – indrukwekkend vormgegeven door Glenn van der Mull.

God is trouw en ook trouw aan Zijn Naam JEHOVA-RAPHA. Nee ik heb niet makkelijk praten, ik schuif niets aan de kant. Ik heb twee kinderen en beide zijn ze chronisch ziek. Mijn man had veel te maken gehad met ziekte (overleed toen hij 64 jaar was) en zelf heb ik te maken met chronische depressie. Ik weet wat ziekte is en wat het doet, maar toch en toch is God goed.

Toch blijf ik in God geloven, ook als ik het niet snap

The Passion Of The Christ dvd


Hebrew Name: Jehovah Rapha
English Name: The Lord Your Healer
Key Reference: Exodus 15:26
Strong’s Numbers: 3068, 7495
Strong Bijbelvertaling