JEHOVA GIBBOR

STERK IN DE STRIJD

Jehova-Gibbor-Milchamach

STERKE GOD / Jehovah-Gibbor Milchama

Want er is een Kind geboren: we hebben een Koningszoon gekregen. Hij zal als Koning heersen. Hij wordt Wijze Raadgever, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredekoning genoemd 

JESAJA 9:5

JEHOVA GIBBOR MILCHAMACH BETEKENIS

Serieus, ik vond deze naam slechts 1x op internet en dat was in de lijst van 100 namen voor God. Ik kan geen uitleg vinden. Maar als ik het loskoppel van elkaar en het bekijk in de Strong vertaling dan is het JEHOVA: (soms Jehovah en soms Jehova) Jahweh is God / GIBBOR: strong, mighty / sterk, machtig (link strong) MILCHAMACH definitie:  a battle, war /  strijd, oorlog (link strong) . Dan kom ook ik uit op God sterk in de strijd. (of zoals het plaatje bedoeld om te laten zien: veel bomen en moeilijke ondergrond.)

ZONDER DE STRIJD

Toen ik tot geloof / bekering kwam dacht ik, nu is God voor mij en met mij en is alle strijd voorbij en is alles in orde met mijn leven. Nu ga ik een overwinnend leven, leven. Nu komt aan al je ellende een eind. Dat hoor je soms andere ook zeggen. Maar dat is niet zo. Als je een kind word van God, door bekering (wedergeboorte) en door het ontvangen van genade voor je zonden. Je bent niet vrij gewaard van strijd en problemen. Het verschil is nu wel : je hoeft het niet alleen te doen. De Heilige Geest woont in je en je hebt mensen in de kerk om je heen, die je broers en zusters zijn. Je familie is vergroot. Zelfs zo dat je meer strijd krijgt, maar dan strijd op een ander niveau. 

Jezus zei in dat gesprek tegen Nicodémus: “Luister goed, wie niet wedergeboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken.” “Wedergeboren?”, vroeg Nicodémus. “Hoe kan dat? Iemand kan toch niet voor de tweede keer uit zijn moeders lichaam geboren worden?” Jezus antwoordde: “Toch is het zoals Ik zeg. Als iemand na zijn natuurlijke geboorte niet ook geestelijk geboren wordt [letterlijk: “geboren uit water en Geest”], kan hij onmogelijk in het Koninkrijk van God komen. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de Geest van God komt geestelijk leven voort. Het is dus helemaal niet zo vreemd dat Ik zei dat u wedergeboren moet worden…”

Johannes 3:3-7

Het woorden “wedergeboren” betekent letterlijk “van hierboven geboren”. Nicodémus had een echte behoefte. Hij had een behoefte aan een verandering in zijn hart; een geestelijke verandering. De nieuwe geboorte, de wedergeboorte, is een handeling van God waarin eeuwig leven geschonken wordt aan de mens die tot geloof komt geeft ook aan dat de wedergeboorte ook betekent dat je een “kind van God” wordt door te vertrouwen in de naam van Jezus Christus.

2 Korintiërs 5:17Titus 3:51 Petrus 1:31 Johannes 2:293:94:75:1-418). Johannes 1:1213 

De volgende vraag is dan natuurlijk logisch: “Waarom moet een mens wedergeboren worden?” De apostel Paulus zegt in Efeziërs 2:1: “Ook u bent door Hem tot leven geroepen; u, die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde.” Tot de Romeinen schrijft de apostel in Romeinen 3:23: “Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.” Een mens moet dus wedergeboren worden zodat zijn zonden vergeven zijn en hij een persoonlijke relatie met God kan hebben.

Hoe gebeurt dit? Efeziërs 2:89 zegt: “Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben.” Als iemand “gered” is, dan is hij wedergeboren, geestelijk vernieuwd en nu een kind van God door een nieuwe geboorte. Een geloof in Jezus Christus, die Ene die de boete betaald heeft voor de zonde toen Hij de kruisdood stierf, is de betekenis van de geestelijke wedergeboorte. “Als u Christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen.”

2 Korintiërs 5:17 Bron

GEESTELIJK LEVEN

Toen je christen werd, werd je een kind van God, door wedergeboorte, kwam je geestelijk tot leven. Voor die tijd was je geestelijk dood. Lichaam, ziel en geest. Poeh. kan het ingewikkelder ? Je geest had nog geen functie. Als je gaat googelen dan verdwaal je in allerlei gedachten. Ik houd me vast aan de Bijbelse gedachtenlijn over lichaam, ziel en geest. Je kwam terecht in een geestelijke wereld, want God is Geest. In eens is er een geestelijke strijd, waar de Bijbel over spreekt. Daar had ik geen last van toen ik geen christen was.

De Heilige Geest woont in jou en communiceert met jou via jouw geest, via je denken. In je hoofd dus. Het is een zachte stem, een zachte gedachten die in je op komt. Soms heb je een gedachten die je echt niet verzonnen hebt, het was er in eens. Dit is de Heilige Geest die je woorden te binnen brengen. Je gedachten bestaat soms uit 3 gedachten. Voorbeeld roddel: je hoort iemand praten over een ander. Je gedachten : ‘ oh ik wist niet dat die zo deed’ / ‘oh maar dit moet die en die ook weten’ / ‘ bemoei je er nu maar niet mee, het gaat je niets aan’. Welke stem is van jezelf, welke van de aanklager en welke van God. Het lijkt soms dichtbij elkaar te liggen. God klaagt je nooit aan, Hij kan je wel terecht wijzen als iets niet in orde is. De aanklager (satan) is er altijd op uit om te doden, te stelen en te vernietigen. Hij zal je altijd proberen bij God vandaan te houden of te halen. Kort gezegd ; luister naar de waarheid.

AANKLAGER

Mooi voorbeeld is de verloren zoon. Die zoon gaat bij zijn vader weg en komt overal en nergens. Uiteindelijk gaat die zoon terug naar zijn vader die al op hem wacht. Maar in dit verhaal herken ik mijzelf, als ik iets gedaan heb wat niet okey is dan durf ik God niet meer onder ogen te komen en stel het uit en stel het uit. Maar dát is nou net wat satan wil, je bij God vandaan houden. Als je iets gedaan hebt wat niet okey is en je weet het, ga dan meteen naar God toe en belijd het. Dan heeft satan geen voet meer om je ermee lastig te vallen.

God kan ook met een hoorbare stem praten hoor. Ik heb het nooit gehoord, (ik zou me wild schrikken) andere wel en ook in de Bijbel lees ik dat God soms zo spreekt.  Maar de Heilige Geest en onze gedachten zijn niet de enige gedachten die in ons geestelijke wereld / gedachten/stemmen binnen komen. Hannah Whitehall Smith legt uit:

‘Er bestaan stemmen van boze en misleidende geesten; ze liggen op de loer om elke reiziger in de val te lokken, die de hogere regionen van het geestelijk leven binnenkomt. Dezelfde brief die ons vertelt dat we in Christus gezeten zijn in de hemelse gewesten (zie Ef.1:20-21), vertelt ons ook dat we tegen geestelijke vijanden moeten vechten (zie Ef.6:10-20). Deze geestelijke vijanden, wie of wat ze ook mogen zijn, communiceren noodgedwongen met ons via onze geestelijke vermogens. Net als Gods stem is hun stem een innerlijke indruk, die ze op onze geest maken. Dus, net als de Heilige Geest ons een indruk geeft van Gods wil met ons, zo geven deze geesten ons een indruk van hun wil, ook al hechten ze daaraan natuurlijk niet hun naam.’

bron

Imke schrijft hier ook over in haar blog lees meer.

GEESTELIJKE WERELD

Wauw dat word een lang en ingewikkeld verhaal. Maar ik hoop dat je het nu een beetje begrijpt. Dat de gedachten die in je hoofd komen niet alleen van jezelf kunnen zijn, maar ook van de Heilige Geest, maar ook vanuit het rijk der duisternis. (geesten, demonen, gevallen engelen) Je hebt dus onderscheid nodig om te onderscheiden wie er spreekt. Oh er zijn niet allerlei stemmen die je hoort, dat klinkt ook wat schizofreen achtig.

Het zijn gedachten. Bid de Heilige Geest om onderscheiding. Er zijn dus 3 verschillende gedachten/invloeden, jezelf, God en van de boze. (de boze die  erop uit is om jou bij God vandaan te halen) Maar als er een gedachten komt die zegt:” schop dat kind”, dan ken ik God goed genoeg om te onderscheiden dat die gedachten niet van God komt. Of als je een gedachten krijgt die zegt: “die mevrouw heeft hulp nodig. Vraag haar of je iets voor haar kan doen”. Ja, 

Draag je kroon met lef

Esther Vorsterman van Oijen schreef hier een heel uitdagend boek over. draag je kroon met lef. Prachtig boek waarin zij voorbeelden geeft over luisteren en doen van God stem. (zoek haar een op in YouTube)  Haar preken zijn zo dichtbij en eenvoudig. Verder ga ik nu niet inhoudelijk in om de geestelijke strijd die in Ef.6:10,20 staat. Hoe te strijden met welke wapens. Wel een heel mooi onderwerp, voor een andere keer.


Statenvertaling: Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Mattheüs11: 28 

Deze tekst is altijd een ‘dingetje’ geweest voor me. Want ik vond het geen fijn gedachten om vast te zitten door zo`n juk en dan geen eigen inbreng meer te hebben, dan slechts slaafs volgen. Het is niet zo dat ik me vergeleken voelde met een koe hoor. Maar wel met eigen wil en eigen keuzen.
Maar serieus pas geleden nog, snapte ik het ineens. 

WAT IS DAT JUK

Os juk

In de Bijbel staat een juk voor ‘slavernij en onderdrukking’, maar ook van dragen van een last.
De Here Jezus nodigt jou en mij uit in Mattheüs 11 om Zijn juk om je te nemen. Het is absoluut geen dwingeland. Want als je het juk draagt moet je wel volgen en heb je geen eigen leven meer. Maar serieus: het is een uitnodiging van de Here Jezus om samen met jouw door het leven te gaan.

UITNODIGING

Zijn verantwoordelijkheid gaat verder dan alleen het meenemen door moeilijke stukken, bergen en valleien. Hij staat altijd aan jouw zijde en zal jouw pad verlichten. Door het dragen van jouw lasten en het delen van jouw moeite, zal Hij jou dicht bij zich houden zodat je nooit alleen bent.

Het juk van Jezus is niet alleen een uitnodiging om vrede te vinden voor je geest en hart, het is ook de belofte van trouwe begeleiding en kracht tijdens de strijd. Voel de uitnodigende liefde van Jezus in deze woorden en word sterker in de strijd door te beseffen dat jullie samen strijden. Sta nooit meer alleen en vind de kracht om te overwinnen in de armen van Jezus.

En zelfs op de donkerste momenten, wanneer de strijd het zwaarst is, wees gerust, Hij zal er altijd zijn om je op te rapen en je op te beuren. Hij zal je door de storm helpen en je veilig aan de overkant brengen. Blijf sterk, want met Hem aan jouw zijde, zul je altijd de kracht vinden om te overwinnen.


Gibbor
Strong Bijbelvertaling