deze info is verplicht

PRIVACY VERKLARING

De Telecomwet verplicht iedere website-eigenaar om bezoekers te informeren over het gebruik van cookies op je website.

mier

Een heel verhaal – wat bij de wet verplicht is. 

www.godsnaam.gerdabeek.nlgevestigd in Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
is slechts via deze website ww.www.godsnaam.gerdabeek.nl Gerda Beek is de eigenaar en Gegevensbescherming van www.godsnaam.gerdabeek.nl, zij is te bereiken via het contactformulier op de website.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
www.godsnaam.gerdabeek.nl, verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
www.godsnaam.gerdabeek.nl, verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van toekomstige nieuwsbrief
– U te kunnen e-mailen indien dit nodig is of gewenst is

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
www.godsnaam.gerdabeek.nl, bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: zolang als nodig blijkt te zijn.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
www.godsnaam.gerdabeek.nl, verstrekt niet aan derden of alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
www.godsnaam.gerdabeek.nl, gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
www.godsnaam.gerdabeek.nl, neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.