ELOHAY KEDEM

GOD VAN HET BEGIN

Elohay-Kedem

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE VAN GOD

In een telefoon gesprek met een vriendin, kwam de ‘onvoorwaardelijke’ liefde‘ van God ter sprake. Ze zei, ik vind dat niet terug in de Bijbel. Ik vroeg mezelf af waar ik dat dan geleerd had. Eerst maar eens zoeken of het in de Bijbel staat. Inderdaad ik kan er geen tekst bij pakken die dat heel duidelijk zegt. Maar de Bijbel spreekt er in het geheel wel over. Laten we dat eens bekijken …

ONZE LIEFDE

Onze liefde: is niet alleen voorwaardelijkzij is ook onvoorspelbaar. Wij hebben lief op basis van gevoelens en emoties die van het ene op het andere moment kunnen veranderen. Het aantal echtscheidingen in de maatschappij van vandaag de dag is extreem hoog omdat echtgenoten en echtgenotes zogenaamd niet meer van elkaar houden; “de vlam is uitgedoofd”. Het is mogelijk dat ze door een moeilijke periode in hun huwelijk gaan en dat ze de liefde voor hun partner niet meer “voelen”, dus gooien ze de handdoek maar in de ring. Blijkbaar betekent de belofte “tot de dood ons scheidt” dat ze kunnen scheiden op het moment dat de liefde voor hun partner dood is, in plaats van het moment van hun feitelijke lichamelijke dood.

Kan iemand werkelijk begrijpen wat “onvoorwaardelijke” liefde is?
De liefde die ouders voor hun kinderen hebben lijkt zo dicht bij onvoorwaardelijke liefde te komen als mogelijk is zonder de hulp van Gods liefde in onze levens. We blijven van onze kinderen houden, in goede en slechte tijden, en we houden niet op met hen lief te hebben als zij niet aan de verwachtingen voldoen die we voor ze hebben. We maken de keuze om van onze kinderen te houden, zelfs als zij zich niet echt gedragen als beminnelijke mensen; onze liefde houdt niet op als we geen liefde voor hen “voelen”Dit is vergelijkbaar met Gods liefde voor ons, maar zoals we zullen zien stijgt Gods liefde ver uit boven de menselijke definitie van liefde, tot een hoogte die voor ons moeilijk te bevatten is. 

Liefde oma
Gods liefde gaat nog VERDER

Een ander goed vers over Gods liefde in  

“Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” 

Romeinen 5:8:

In dit vers en in Johannes 3:16 ontdekken we dat God geen voorwaarden stelt aan Zijn liefde voor ons.

Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben

Johannes 3:16

In dit vers en in Johannes 3:16 ontdekken we dat God geen voorwaarden stelt aan Zijn liefde voor ons. God zegt niet: “wanneer jij je leven verbetert, zal ik van je houden”. Hij zegt ook niet: “Ik zal mijn Zoon opofferen als jij belooft om van Mij te houden”. Sterker nog, in Romeinen 5:8 vinden we zelfs het tegenovergestelde. God wilde ons laten weten dat Zijn liefde onvoorwaardelijk is en daarom stuurde Hij zijn Zoon, Jezus Christus, om voor ons te sterven toen wij nog steeds zondaars waren.

En het is moeilijk om van zondaars te houden! Wij hoefden niet eerst schoon schip te maken en wij hoefden God niet eerst van alles te beloven, voordat we Zijn liefde konden ervaren. Zijn liefde voor ons heeft altijd bestaan en daarom werd al het werk door Hem gedaan, zelfs al lang voordat wij ons ervan bewust waren dat we Zijn liefde nodig hebben. Bron

GOD IS LIEFDE –
HOE DEFINIEERT GOD LIEFDE?

God is Liefde en Zijn liefde verschilt sterk van menselijke liefde. Gods liefde is onvoorwaardelijk en is niet gebaseerd op gevoelens of emoties. God houdt niet van ons omdat het zo gemakkelijk is om van ons te houden of omdat wij Hem een goed gevoel geven;

Hij houdt van ons omdat Hij liefde is.

Hij schiep ons om een liefdevolle relatie met Hem te hebben. Hij offerde Zijn eigen Zoon (Die Zelf bereid was om voor ons te sterven) om die relatie te herstellen. 

Bron

GOD IS LIEFDE

1 Johannes 4:8 God is liefde. De God van het begin :  ELOHAY KEDEM … is in Zijn Wezen liefde. Het is Zijn karakter. Vanuit Zijn karakter heeft Hij de hemel en de aarde gemaakt. Door de ‘zonde’, de ongehoorzaamheid van Adam en Eva is er scheuring ontstaan tussen God en de mens. Het was zo volmaakt, die aarde en die hemel. Daar kwam een eind aan. Er ontstond een gat in de mens en de mens zoekt daar opvulling voor. Kan zijn in je werk, je gezin, je hobby, je verslaving, porno, goede werken doen. … Dat gat kan alleen gesloten worden door de Here Jezus. Die onze brug is naar God toe en door zijn genade en vergeving mogen we God naderen.

Als ik het Oude Testament lees en ik lees daar dat God mensen dood neerslaat omdat ze iets deden wat niet mocht. Meer van dat soort ‘wreedheden”. De Ark dreigde te vallen tijdens David van de draagbaar en Uzza viel dood neer. Naast de priesters mocht niemand de Ark aanraken. 2 Samuel 6:6 ) Ik zie best een boze en wrede God in het Oude Testament. Toch zegt de Bijbel dat God niet veranderd is. In het Oude Testament zien we ook een Heilige God. Gods Heiligheid gaat niet samen met onze zondige mens. Dat kan niet. Wit met een piepsie zwart is geen wit meer. God is wit, volledig. In het Oude Testament lezen we ook over het verlossingsplan. God is rechtvaardig en handelt daar vanuit.  (meer uitleg? Lees dit artikel eens) Persoonlijk vind ik het nog wel een beetje lastig hoor. 

LIEFDE IS – GOD IS:

De liefde is lankmoedig,
de liefde is goedertieren,
zij is niet afgunstig,
de liefde praalt niet,
zij is niet opgeblazen,
5zij kwetst niemands gevoel,
zij zoekt zichzelf niet,
zij wordt niet verbitterd,
zij rekent het kwade niet toe.
Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.
De liefde vergaat nimmermeer

(NBG vertaling) 1 Korintiërs 13:4-8 in de basis bijbel staat het iets anders

Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst,geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer 

Romeinen 8:38-39 

Niets kan mij scheiden / losmaken van de liefde van God.
Maar mijn zonden? Mijn gedachten? Mijn handelen? … nee niets kan je scheiden. Genade is echter ook niet goedkoop. Het kosten de Here Jezus Zijn leven. Iedere keer als wij zondigen, scheiden we ons af van God. Maar mogen we terug bij de Vader komen en onze zonde belijden en vergeving ontvangen. Genade is kostbaar, laten we het koesteren en dankbaar voor zijn. Onze liefde voor God, onze relatie met Hem onze drijfveer zijn om niet te willen zondigen. God is een Heilig God !!! 


Deut.33:27
Strong Bijbelvertaling