EL HAKADOSH

DE HEILIGE GOD

YAHWEH-MKADDEESHCHEM

De ontmoeting van Mozes met God op de berg 40 dagen en 40 nachten  Exodus 24 een fascinerend gedeelte om te lezen. 


De stralende aanwezigheid van de Heer was op de berg Sinaï. De wolk bedekte de berg zes dagen lang. Op de zevende dag riep Hij Mozes vanuit de wolk. De aanwezigheid van de Heer leek op een laaiend vuur op de top van de berg. Alle Israëlieten zagen het. Mozes ging de wolk in toen hij de berg op geklommen was. Hij bleef 40 dagen en 40 nachten op de berg.

Exodus 24:16 en volgend

Hoe Mozes de gegevens ontvangt van God, over hoe hij een tabernakel moet maken. WANT God wil bij de mens wonen, maar omdat God zo HEILIG is kan dat niet samen gaan met de zondige mens. Daarom kwamen oa. de tabernakel, de offers en de priesters.

DE TABERNAKEL

Nee dan stappen  we toch te gemakkelijk over de Heiligheid van God heen. Moeten we bang zijn dan voor God, onze Vader? Nee niet bang, maar benaderen we El Hakadosh met gepaste eerbied en respect.

priester kleding

In de tijd van het Oude testament mocht alleen de Hogepriester in het Heilige der Heilige komen, daar waar God woont en dat slechts 1x per jaar. Dan had de Hogepriester nog belletjes onderaan zijn kleding hangen, zodat men buiten kon horen dat hij nog leefde. 1x per jaar !!! In het Oude Testament laat God Zich zien als vuur en/of als een wolk.  Als jij nu in de tijd van Mozes zou leven, zou je geen toegang hebben tot God.  Wat is er dan veranderd? Het Nieuwe Testament, de komst van Jezus : God met Ons = Immanuel. (daarover later meer)

WAT KAN JE HIER NOU MEE?

De tabernakel is mijn favorieten onderwerp.

Zoals je kunt lezen hierboven. Het liefste zou ik de hele tabernakel met je door willen lopen om je te laten zien waar Jezus zich openbaard. Maar ik vond op YouTube een hele mooie uitlegIk raad je van harte aan om dat te beluisteren. (in het Nederlands) Het zijn 3 studies en het is heel duidelijk omschreven allemaal. Ik zal ze onderaan deze blz. plaatsen.

Lees de Hebreeën 8 en wat het schrijft over de Here Jezus, onze Hogepriester. De taak (in de tabernakel) van de Hogepriester was een offer te brengen. Ik vond het altijd een zielige gedachten, die lammetjes offeren, totdat ik besefte dat de Here Jezus ons volmaakte Lam is, dat geslacht werd voor onze zonden. Zodat wij niet meer hoeven te offeren. Wij mogen in tegenstelling tot het Oude Testament, rechtstreeks tegen God spreken / bidden. Omdat de Here Jezus tussen ons in staat. (onze bemiddelaar) Het verbond wat gesloten werd in Exodus is nu een nieuw verbond geworden: 


En dat betere is er nu. Nu is Christus gekomen als Hogepriester van alle goede dingen die zouden komen. Het heiligdom waarin Hij dient, is belangrijker en volmaakter. Dat heiligdom is niet door mensen gemaakt. Het staat ook niet hier op aarde, maar in de hemel. En Hij bracht er geen bloed van geiten en stieren binnen, maar zijn eigen bloed. Daarmee is Hij één keer, voor altijd, binnen gegaan in het hemelse heiligdom. Daarmee zorgde Hij ervoor dat we voor eeuwig gered zouden zijn.

Hebreeën 9:11 en 12

Ik denk dan aan de Here Jezus en het wonder van het Kruis. Wilkin van der Kamp spreekt daarover in een YouTube serie.
Zeker de moeite waard om te beluisteren
. KLIK HIER

Wauw beseffen we dat eigenlijk wel? Als ik naar de Tabernakel kijk zie ik als eerste het brandoffer – waar Jezus als Lam voor ons werd geslacht. Dan kom je bij het twee voorwerp en dat is het wasvatHet water wat reinigt, ik denk hierbij ook aan de doop.

vrij van zonden


Galaten 3:26-28
Want door jullie geloof in Jezus Christus zijn jullie allemaal kinderen van God geworden. Want alle mensen die in Christus zijn gedoopt, worden met Christus bedekt. Hij bedekt je zoals een kledingstuk je bedekt. Hierbij maakt het niet uit of je Jood of geen Jood bent, slaaf of vrij mens, man of vrouw. Jullie zijn namelijk allemaal één in Jezus Christus.

HET WASVAT

Bij het wasvat: de reiniging daar blijven veel Christenen hangen. Iedere dag weer opnieuw reinigen en belijden van zonden. Altijd maar dat vies voelen en tekort schieten. Maar door de Here Jezus zijn we bekleed, zijn we bedekt zoals een kledingstuk je bedekt en mogen we doorlopen. 

Het Heiligdom in en vervolgens mogen wij komen in het Heilige der Heilige, waar alleen de Hogepriester 1x per jaar mocht komen. Het Heilige der Heilige daar waar God woont. Wij mogen nu iedere minuut van de dag bij God komen. Omdat we zo lief en geweldig zijn? Nee, om wat de Here Jezus voor ons gedaan heeft. Misschien durven we niet omdat we niet goed onze best gedaan hebben. Maar ook dat is niet nodig. De vergeving van God kan je niet verdienen én je kan het niet verspelen.

VRIJGESPROKEN

God Zelf heeft hen vrijgesproken van schuld! Wie zal hen dan nog kunnen veroordelen? Want Christus is voor ons gestorven en heeft zo onze straf op Zich genomen. En wat nog veel beter is: Hij is uit de dood opgestaan! Nu zit Hij naast God en Hij komt voor ons op. Wie of wat zal ons dan nog kunnen losmaken van de liefde van Christus? Moeilijkheden, problemen, vervolging, gebrek aan eten, gebrek aan kleren, gevaar, de dood? Het is zoals in de Boeken staat opgeschreven: “Omdat we in U geloven zijn we de hele dag in levensgevaar. De mensen behandelen ons als schapen die geslacht gaan worden.” Maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars, dankzij Hem die van ons houdt. Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer.

Romeinen 8:33-39

Soms als we gezondigd hebben durven we niet naar God toe, in plaats daarvan gaan we juist bij God vandaan. Adam en Eva verstopte zich in de bosjes, God riep ze maar Hij wist wel waar ze waren natuurlijk. Zo zijn ook wij geneigd om ons te verstoppen terwijl we juist naar God toe mogen en moeten gaan om onze zonden te belijden, om tegen God te zeggen dat je fout bent geweest en je vergeving nodig hebt. Dan zegt de Here Jezus : Ik ben voor je gestorven en Ik heb de straf op Mij genomen, jij bent vrij !!! We hoeven niet meer te offeren, bloed hoeft niet langer te vloeien. De Here Jezus stierf voor mijn zonden die ik gedaan heb maar ook voor de zonden die ik nog ga doenVrijgesproken. (lees 1 Johannes 2)

RECHTBANK

Zoals een rechtbank: ik ben de beklaagde en ik sta voor God, de RechterDe aanklager de duivel is erop uit om al mijn zonden te laten zien. Wacht maar zegt de duivel, ik heb alles op film staan. Zwart op wit zal ik bewijzen dat de beklaagde schuldig is. Ja heel veel van mijn zonden weet ik nog wel. Mijn Advocaat Jezus tikt me op mijn schouders en zegt dat ik niet bang hoef te zijn. Op het moment dat de film op de projector komt is het beeld wit. Niets te zien, alles is uitgewist en verwijderd. Echt alles. 

verboden te vissen

Mijn Advocaat Jezus staat op en zegt tegen de Rechter: Alle schulden zijn betaald, voldaan, uitgewist alsof ze nooit hebben bestaan. 
Of zoals Corrie ten Boom schreef: ‘God doet je overtredingen zover van je weg als de diepste oceaan, waarbij een bordje staat “Verboden te vissen”.’

Jezus is nu onze pleitbezorger. Hij is onze zaakwaarnemer, de advocaat die onze belangen verdedigt. Hij zal ons niet beschuldigen – dat is het werk van Satan, de aanklager, die ons voortdurend op onze schuld wijst. Nee, omdat Jezus onze schuld op zich heeft genomen, zal Hij juist voor ons opkomen. Hij verklaart ons rechtvaardig, goedgekeurd. De pleitbezorger pleit ons vrij, zodat we in een zuivere relatie met de Vader kunnen staan.  (ook al voelen we ons soms zo anders) 

DAT IS GENADE

Dat is zò dat opwekking geloof van jullie” zei iemand me. “Jullie praten wel heel makkelijk over al je zonden zijn vergeven.” Ehm. is dat niet wat de Bijbel schrijft dan? Ja, snappen doe ik het ook niet. Het is genade : een onverdiende gunst. Genade dat je niet kan verdienen en niet kan verknallen. Wauw en dat terwijl dit stukje gaat over de Heiligheid van God. God die is als vuur en zuiver wit, zo heilig. Zonder Joh.14:6 “Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Jezus”  Zonder Jezus is er geen weg naar God.

3 YOUTUBE filmpjes die het mooi uitleggen

Hoezo wil God offers zien en dieren slachten en bloed op de grond? 

FOR YOUR NAME IS HOLY

Met mijn liefde voor het onderwerp: de tabernakel in je achterhoofd en met hetgeen ik net allemaal geschreven heb, wandel mee in dit filmpje. Het is zo mooi


haq·qā·ḏō·wōš
Strong Bijbelvertaling