JEHOVAH PALAT

Jehovah Palat

De Heer is je bevrijder / je verlosser

Ik zal van u houden, o Heer, mijn kracht. De HEER is mijn rots, en mijn vesting, en MIJN VERLOSSER [JEHOVAH EL PALAT]; mijn God, mijn kracht, op wie ik zal vertrouwen; mijn beukelaar, en de hoorn van mijn verlossing, en mijn hoge toren. Ik zal de HEER aanroepen, die het waard is geprezen te worden; zo zal ik gered worden van mijn vijanden.

PSALMEN 18:1-3
beukelaar

mijn beukelaar : is een schild / een draagbaar schild. Vond het wel grappig. Ik had er nog nooit van gehoord. Dit is even een zij sprongetje van mijzelf. Een schild is inderdaad om af te weren, wat je omhoog houd als iemand een met een zwaard mept of een steen gooit. Inzichtelijk he.
Dan is zo’n beukelaar / schild nog wel erg klein bij God vergeleken als Hij je schild is.

Het plaatje mooi illustratie van de Beukelaar. Ik dacht dat het een boom was maar het is meer. Grappig voorbeeld hoe een woord, meer betekenissen heeft.

Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte. De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting. Ik riep de HEERE aan, Die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden.

PSALMEN 18:1-3 HSV

De macht van de HEER

De macht van de HEER om u te bevrijden is groter dan welke macht dan ook in het universum. Daarom is er geen vijand in de natuurlijke wereld of in de geestelijke wereld, geen situatie, noch enige slavernij die u kan kwellen die zo groot is dat het te moeilijk is voor de HEER Genesis 18:14; Jeremia 32:17.

Hij is DE HEER GOD, UW VERLOSSER

Hij is DE HEER GOD, UW VERLOSSER, als u Hem dat toestaat. Als een verlosser je komt redden van gevaar, geeft hij je meestal specifieke instructies. Wanneer u de instructies opvolgt, vindt er overwinning of bevrijding plaats terwijl u ontsnapt of in veiligheid wordt gebracht. Wanneer u aarzelt, uitstelt, bezwaren heeft of ongehoorzaam bent aan de instructies, kan er een ramp gebeuren. Sommigen zitten misschien in de aanwezigheid van DE VERLOSSER, maar blijven om redenen als deze in slavernij.

BEVRIJDING kan op zoveel manieren plaatsvinden als je in de problemen komt. God beschermt, redt, herstelt, vult aan, geneest en maakt een manier om te ontsnappen aan problemen en verleiding. God bevrijdt van de onderdrukking van een vijand, van een bedreigende situatie of van een valse beschuldiging. Terwijl u trouw en gehoorzaam blijft aan Zijn algemene en specifieke instructies, gaat Hij namens u aan het werk. Hij kan zelfs de beproeving gebruiken om u te verheffen, zoals Hij deed bij Jozef, David en vele anderen in de Bijbel.

Bron


bevrijder / je verlosser

Deze naam word ook aan de Here Jezus gegeven als Bevrijder en Verlosser. Hier ben ik uitgebreid op in gegaan bij de naam Elohay Selichot


Wauw wat een krachtige tekst in deze psalm 18 is dit zeg. Er zit zoveel in wat verteld over God en Zijn Namen. Zie hieronder de namen met de strong nummers. Mooi om zelf eens uit te zoeken, als je daar interesses voor hebt.


Over bevrijding wil ik later graag nog iets delen.


Psalm 18:2
The LORD H3068 [is] my rock H5553, and my fortress H4686, and my deliverer H6403 (8764); my God H410, my strength H6697, in whom I will trust H2620 (8799); my buckler H4043, and the horn H7161 of my salvation H3468, [and] my high tower H4869.

Bron

definitie (van palat )to escape

calves , carries it off, deliver, delivered, deliverer, delivers, escape, preserve, rescue

Hebrew Name: Jehovah Palat
English Name: The Lord your Deliverer
Key Reference: Psalms 18:2, 144:2
Strong’s Numbers: 3068, 6403
Strong Bijbelvertaling