JEHOVA GIBBOR MILCHAMACH

Jehova Gibbor Milchamach

Sterk in de strijd

sterke God

JESAJA 9:5
Want er is een Kind geboren: we hebben een Koningszoon gekregen. Hij zal als Koning heersen. Hij wordt Wijze Raadgever, Sterke God, Eeuwige Vader en Vredekoning genoemd 

JEHOVA GIBBOR MILCHAMACH betekenis

Serieus, ik vond deze naam slechts 1x op internet en dat was in de lijst van 100 namen voor God. Ik kan geen uitleg vinden. Maar als ik het loskoppel van elkaar en het bekijk in de Strong vertaling dan is het JEHOVA: (soms Jehovah en soms Jehova) Jahweh is God / GIBBOR: strong, mighty / sterk, machtig (link strong) MILCHAMACH definitie:  a battle, war /  strijd, oorlog (link strong) . Dan kom ook ik uit op God sterk in de strijd. (of zoals het plaatje bedoeld om te laten zien: veel bomen en moeilijke ondergrond.)

zonder de strijd

Toen ik tot geloof / bekering kwam dacht ik, nu is God voor mij en met mij en is alle strijd voorbij en is alles in orde met mijn leven. Nu ga ik een overwinnend leven, leven. Nu komt aan al je ellende een eind. Dat hoor je soms andere ook zeggen. Maar dat is niet zo. Als je een kind word van God, door bekering (wedergeboorte) en door het ontvangen van genade voor je zonden. Je bent niet vrij gewaard van strijd en problemen. Het verschil is nu wel : je hoeft het niet alleen te doen. De Heilige Geest woont in je en je hebt mensen in de kerk om je heen, die je broers en zusters zijn. Je familie is vergroot. Zelfs zo dat je meer strijd krijgt, maar dan strijd op een ander niveau. 

Jezus zei in dat gesprek tegen Nicodémus: “Luister goed, wie niet wedergeboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken.” “Wedergeboren?”, vroeg Nicodémus. “Hoe kan dat? Iemand kan toch niet voor de tweede keer uit zijn moeders lichaam geboren worden?” Jezus antwoordde: “Toch is het zoals Ik zeg. Als iemand na zijn natuurlijke geboorte niet ook geestelijk geboren wordt [letterlijk: “geboren uit water en Geest”], kan hij onmogelijk in het Koninkrijk van God komen. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de Geest van God komt geestelijk leven voort. Het is dus helemaal niet zo vreemd dat Ik zei dat u wedergeboren moet worden…” (Johannes 3:3-7)

Het woorden “wedergeboren” betekent letterlijk “van hierboven geboren”. Nicodémus had een echte behoefte. Hij had een behoefte aan een verandering in zijn hart; een geestelijke verandering. De nieuwe geboorte, de wedergeboorte, is een handeling van God waarin eeuwig leven geschonken wordt aan de mens die tot geloof komt (2 Korintiërs 5:17Titus 3:51 Petrus 1:31 Johannes 2:293:94:75:1-418). Johannes 1:1213 geeft ook aan dat de wedergeboorte ook betekent dat je een “kind van God” wordt door te vertrouwen in de naam van Jezus Christus.

De volgende vraag is dan natuurlijk logisch: “Waarom moet een mens wedergeboren worden?” De apostel Paulus zegt in Efeziërs 2:1: “Ook u bent door Hem tot leven geroepen; u, die eigenlijk al dood was, omdat u niet leefde zoals God wilde.” Tot de Romeinen schrijft de apostel in Romeinen 3:23: “Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.” Een mens moet dus wedergeboren worden zodat zijn zonden vergeven zijn en hij een persoonlijke relatie met God kan hebben.

Hoe gebeurt dit? Efeziërs 2:89 zegt: “Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben.” Als iemand “gered” is, dan is hij wedergeboren, geestelijk vernieuwd en nu een kind van God door een nieuwe geboorte. Een geloof in Jezus Christus, die Ene die de boete betaald heeft voor de zonde toen Hij de kruisdood stierf, is de betekenis van de geestelijke wedergeboorte. “Als u Christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen.” (2 Korintiërs 5:17a)  (Bron)

geestelijk leven

Toen je christen werd, werd je een kind van God, door wedergeboorte, kwam je geestelijk tot leven. Voor die tijd was je geestelijk dood. Lichaam, ziel en geest. Poeh. kan het ingewikkelder ? Je geest had nog geen functie. Als je gaat googelen dan verdwaal je in allerlei gedachten. Ik houd me vast aan de Bijbelse gedachtenlijn over lichaam, ziel en geest. Je kwam terecht in een geestelijke wereld, want God is Geest. In eens is er een geestelijke strijd, waar de Bijbel over spreekt. Daar had ik geen last van toen ik geen christen was. De Heilige Geest woont in jou en communiceert met jou via jouw geest, via je denken. In je hoofd dus. Het is een zachte stem, een zachte gedachten die in je op komt. Soms heb je een gedachten die je echt niet verzonnen hebt, het was er in eens. Dit is de Heilige Geest die je woorden te binnen brengen. God kan ook met een hoorbare stem praten hoor. Ik heb het nooit gehoord, (ik zou me wild schrikken) andere wel en ook in de Bijbel lees ik dat God soms zo spreekt.  Maar de Heilige Geest en onze gedachten zijn niet de enige gedachten die in ons geestelijke wereld / gedachten/stemmen binnen komen. Hannah Whitehall Smith legt uit:

‘Er bestaan stemmen van boze en misleidende geesten; ze liggen op de loer om elke reiziger in de val te lokken, die de hogere regionen van het geestelijk leven binnenkomt. Dezelfde brief die ons vertelt dat we in Christus gezeten zijn in de hemelse gewesten (zie Ef.1:20-21), vertelt ons ook dat we tegen geestelijke vijanden moeten vechten (zie Ef.6:10-20). Deze geestelijke vijanden, wie of wat ze ook mogen zijn, communiceren noodgedwongen met ons via onze geestelijke vermogens. Net als Gods stem is hun stem een innerlijke indruk, die ze op onze geest maken. Dus, net als de Heilige Geest ons een indruk geeft van Gods wil met ons, zo geven deze geesten ons een indruk van hun wil, ook al hechten ze daaraan natuurlijk niet hun naam.’ (bron)

geestelijke wereld

Wauw dat word een lang en ingewikkeld verhaal. Maar ik hoop dat je het nu een beetje begrijpt. Dat de gedachten die in je hoofd komen niet alleen van jezelf kunnen zijn, maar ook van de Heilige Geest, maar ook vanuit het rijk der duisternis. (geesten, demonen, gevallen engelen) Je hebt dus onderscheid nodig om te onderscheiden wie er spreekt. Oh er zijn niet allerlei stemmen die je hoort, dat klinkt ook wat schizofreen achtig. Het zijn gedachten. Bid de Heilige Geest om onderscheiding. Er zijn dus 3 verschillende gedachten/invloeden, jezelf, God en van de boze. (de boze die  erop uit is om jou bij God vandaan te halen) Maar als er een gedachten komt die zegt:” schop dat kind”, dan ken ik God goed genoeg om te onderscheiden dat die gedachten niet van God komt. Of als je een gedachten krijgt die zegt: “die mevrouw heeft hulp nodig. Vraag haar of je iets voor haar kan doen”. Ja, Esther Vorsterman van Oijen schreef hier een heel uitdagend boek over. draag je kroon met lef. Prachtig boek waarin zij voorbeelden geeft over luisteren en doen van God stem. (zoek haar een op in YouTube)  Haar preken zijn zo dichtbij en eenvoudig.Verder ga ik nu niet inhoudelijk in om de geestelijke strijd die in Ef.6:10,20 staat. Hoe te strijden met welke wapens. Wel een heel mooi onderwerp, voor een andere keer.

Koninklijk-en-krachtig dppr Esther Vorsterman van Oijen
Draag je kroon met lef

Mattheüs11: 28 Statenvertaling: Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Het juk van Jezus is lichter

Deze tekst is altijd een ‘dingetje’ geweest voor me. Want ik vond het geen fijn gedachten om vast te zitten door zo`n juk en dan geen eigen inbreng meer te hebben, dan slechts slaafs volgen. Het is niet zo dat ik me vergeleken voelde met een koe hoor. Maar wel met eigen wil en eigen keuzen.
Maar serieus pas geleden nog, snapte ik het ineens. 

Wat is dat juk

In de Bijbel staat een juk voor ‘slavernij en onderdrukking’, maar ook van dragen van een last.
De Here Jezus nodigt jou en mij uit in Mattheüs 11 om Zijn juk om je te nemen. Het is absoluut geen dwingeland. Want als je het juk draagt moet je wel volgen en heb je geen eigen leven meer. Maar serieus: het is een uitnodiging van de Here Jezus om samen met jouw door het leven te gaan.

Uitnodiging

Zijn verantwoordelijkheid om jou mee te nemen. Die moeilijke stukken, die bergen, die dalen. Dat wil Hij met jou doen en Hij wil je erin leiden, begeleiden. Hij wil ook het zware gedeelte op Zich nemen, zodat het voor jou niet zo zwaar is. Hij wil je op deze manier juist dichtbij Hem houden. Zodat de weg niet eenzaam is. Het juk van de Here Jezus is een uitnodiging om rust te vinden voor je denken voor je hart. Dit juk zorgt er ook voor dat Hij heel dichtbij je is. Ook voel je het niet, het is een feit, omdat je Zijn juk op je hebt genomen en je samen bent. Voel je de uitnodigende liefde van de Here Jezus hierin? Zodat jij sterk in de strijd zal worden. Ik hoop dat je hier over wilt nadenken, wat het voor jou betekend …  Het onderwerp is: sterk in de strijd. Ik moest eerst wel wat ingaan op strijd en geestelijke strijd, maar ik wil je bemoedigen om het juk hierin te zien als een : ” samen in de strijd “. 

Esther Vorsterman van Oijnen

sterk in de strijd

Op Facebook staan deze plaatjes ook. (maar niet mijn verhaal erom heen) Het gaat gelijk op: op website en op facebook. Je kan als je wilt plaatjes opslaan voor je eigen gebruik. Of je kan via Facebook de plaatjes delen met je vrienden. Zo handig dat internet. Like de pagina op Facebook en nodig je vrienden uit om de Facebook pagina ook te volgen en te liken. Misschien dat ik nog meer socials zal opzoeken. Maar dit deze website is de basis.