De Namen van God

Ontdek de Namen van God en wat die Namen over God
zeggen over Zijn karakter,
Zijn eigenschappen en Wie Hij is … 

namen van god

slechts een klein begin

De Naam van God in Hebreeuws, word soms anders vertaald of slechts vertaald als Here. Daardoor missen we de diepte van DE naam. Maar ook de naam zegt veel over het karakter en eigenschappen van God en over Wie Hij is.

Hier vind je slecht een kleine weergave van de o zovele namen van God. Ik moest ergens beginnen en nu kan het alleen maar uit gaan groeien. Als de naam een link heeft, zie je dat als je erover heen gaat met je muis, dan word het een handje = een link, naar de pagina van de afbeelding en mijn verhaal / uitleg erbij. Ook heeft hij het check icoontje. De andere zitten nog in de pen om uitgewerkt te worden.

komt er nog aan
heeft link

EL / ELOHIM / ELOHAY

Een andere naam van God die vaak in de Bijbel voorkomt is El. Het betekent hetzelfde als Elohim, maar dan eenvoudiger geschreven. Elohim is de eerste naam van God die we in de Bijbel tegenkomen. Het betekent sterkte of macht en wordt door het hele Oude Testament heen meer dan 2500 keer gebruikt. El vinden we bijvoorbeeld in combinatie met:

JHWH / J.H.W.H

Deze naam komt ongeveer 7000 keer voor in het Oude Testament en is daarmee de meest gebruikte naam van God. Het wordt vertaald met Heere.
Het is ook de naam waarmee God Zich aan Zijn volk Israël verbindt als Hij tegen Mozes zegt dat hij Hem met JHWH bekend moet maken aan de Israëlieten. Joden spreken de vierletterige naam van God niet uit, uit respect voor de heiligheid van God en om te voorkomen dat ze de naam van God verkeerd gebruiken.

Doe zelf de woordstudie strong nummers

300 namen

DE 100

Zomaar een lijst van 100 namen die ik vond op internet en ik nu gebruik als mijn basis. Zoetjes aan zal ik verder gaan zoeken naar meer namen. Want er zijn er veel meer. Rode namen zijn mee genomen in de lijst om te maken. (zijn geen links) Met sommige namen kan ik niets, maar goed eerst kijken hoever ik kom.

1.Elohim: Almachtige Schepper
2. El Kanna: Jaloerse God
3. Atik Yomin: Hij die er al eeuwen is
4. Shub Nepesh: Vernieuwer van ons leven
5. El Haggadol: Grote God
6. El Qadosh: De Heilige
7. Jehova-Jireh: God, mijn voorziener
8. Elohim Shama: De God die hoort
9. El Sela: God, mijn rots
10. El Roi: De God die ziet
11. El Shaddai: Voorzienende, almachtige God
12. Jehova Ezra: Mijn helper
13. El Yeshuati: De God van mijn verlossing
14. El HaNe’eman: Trouwe God
15. Elah Yerushalem: God van Jeruzalem
16. Elohay Selichot: De God die vergeeft
17. Elohim Ahavah: De God die liefheeft
18. Geo¯ rgos: De wijnboer
19. Akal Esh: Vuur dat alles verbrandt
20. Jehova Uzzi: De Heer geeft mij kracht
21. Immanuël: God is met ons
22. Basilei Ton Aioion: Koning van alle eeuwen
23. Migdal Oz: Sterke toren
24. Shaphat: Rechter
25. Jah: IK BEN
26. Jehova Gibbor Milchamach: Sterk in de strijd
27. Jehova-Go’el: Bevrijdende God
28. Jehova-Makkeh: De Heer die jou straft (discipline bijbrengt)
29. Sar-Sjalom: Vredeskoning
30. Jehova-Nissi: De Heer is mijn banier
31. Jehova-Ra’ah: De Heer is mijn herder
32. Jehova-Rapha: De Heer die geneest
33. Jehova-Shammah: De Heer is hier
34. Jehova-Sabaoth: Machtige God
35. Jehova-Tzidkenu: De Heer is onze gerechtigheid
36. Hode: Majesteit
37. Ner: Lamp
38. Maon: Schuilplaats
39. Di ou ta panta: Mijn alles
40. Gabahh: Ongeëvenaard
41. Miqweh Yisrael: Hoop van Israël
42. Theos Monos Sophos: De enige wijze God
43. Theos Pas Paraklesis: God van troost
44. Melekh HaGoyim: Koning van alle volken
45. Pneuma: Geest
46. Jahweh-Channun: God van genade
47. Alfa en Omega: De Eerste en de Laatste
48. Ba’al: Man (echtgenoot)
49. El Yeshurun: De God van Jesurun

50. El Gibbhor: Sterke God
51. Bara: Schepper
52. Maqowr Chay Mayim: Bron met levend water
53. Malak Haggoel: Reddende Engel
54. Yated Aman Maqom: Spijker in de
55. ‘Or Yisrael: Licht van Israël
56. El Chaiyai: God van mijn leven
57. Elohim Qarob: God is dichtbij
58. Qeren Yesha’: De hoorn van mijn heil
59. El: God
60. El Elohe Yisrael: God van Israël
61. Jehova Qadash: De God die heilig maakt
62. Tsur Yisrael: Rots van Israël
63. Abir Jacob: Machtige God van Jakob
64. Abba: Vader
65. Adonai: Heer
66. Adonai Tov: De Heer is goed
67. El Tsuri: De Rots
68. El Chai: De levende God
69. Metzudah: Burcht
70. El Yalad: God uit wie wij zijn ontstaan
71. El Deah: De God die alles weet
72. El Elyon: Allerhoogste God
73. El Hakkavod: God van glorie
74. El Nathan Neqamah: De God die mij wreekt
75. El Olam: De eeuwige God
76. El Racham: God vol medelijden
77. Elohim Yare: Indrukwekkende God
78. Gelah Raz: Bekendmaker van
79. Rum Rosh: Degene die mijn hoofd opheft
80. El Nahsah: God van vergeving
81. Jehova-Sjalom: De Heer is vrede
82. Logos: Het Woord
83. Jehova-Palat: Redder
84. Qadosh Yisrael: Heilige God van Israël
85. El-Moshaah: De God die redt
86. El Shamayim: De God van de hemel
87. Jehova-Machsi: De God bij wie we veilig zijn
88. Jehova-Magen: Schild
89. JHWH: IK BEN
90. Entunchano: De God die bemiddelt
91. Sane: De God die haat
92. Ori: Mijn licht
93. Tsaddik: Rechtvaardig
94. Or Goyim: Licht voor de volken
95. Parakle˘ tos: Advocaat
96. Ale˘ thinos Theos: Ware God
97. Basileus Basileon: Koning der koningen
98. Hashem: De naam
99. Lo Shanah: Onveranderlijk
100.Yotzerenu: De Pottenbakker

Die hele lijst moet ik nog nalopen en controleren, zitten ook Griekse namen tussen. (Het Oude Testament is in het Hebreeuws geschreven en het Nieuwe Testament in het Grieks) Hier en daar zal ik mogelijk nog wat uitwerken.  Sommige heb ik al gebruikt. Nog is deze lijst niet compleet. Zo heb ik op de website geplaatst de woordstudie aan de hand van de strong nummers. Ook erg interessant om te ontdekken en ook waar je allemaal terecht gaan komen. Leuk hoor om geïnspireerd te worden. 

vaders liefdes brief voor jou /engels

preek engels / belangrijk ken god

Op Facebook staan deze plaatjes ook. (maar niet het schrijven) Het gaat gelijk op: op website en op facebook. Je kan als je wilt plaatjes opslaan voor je eigen gebruik. Of je kan via Facebook de plaatjes delen met je vrienden. Zo handig dat internet. Like de pagina op Facebook en nodig je vrienden uit om de Facebook pagina ook te volgen en te liken. Misschien dat ik nog meer socials zal opzoeken. Maar dit deze website is de basis.