Elohay Yishi

Elohay Yishi

God van mijn Verlossing

god van mijn verlossing

Psalm 18:47
De Heer leeft! Ik juich voor Hem, de rots onder mijn voeten!
Alle eer is voor de God die mij heeft gered!

Psalm 18:47
De 
Here leeft! Ik prijs Hem. 
Hij is mijn rots
en ik geef Hem de hoogste plaats.

Hij is de God, die mij in veiligheid brengt.

Psalm 18:48
He delivereth me from mine enemies: yea, thou liftest me up above those that rise up against me: thou hast delivered me from the violent man.
Hij verlost mij van mijn vijanden: ja, Gij verheft mij boven degenen die tegen mij opstaan: Gij hebt mij verlost van de gewelddadige man.

Definities van verlossing

 • Verlossing is het herstel van een juiste relatie tussen de mens en zijn God.
 • Verlossing betekent bevrijding uit een benarde positie of een gevangenschap
 • [Bijbels] de bevrijding van de gevolgen van de zonden van de mens door het geloof in Jezus.
 •  Accouchement
 • Bevalling
 • Bevrijding
 • Geboorte
 • Heil
 • Kraam
 • Libratie
 • Nakraam
 • Ontlasting
 •  Ontzet
 • Ontzetting
 •  Redding
 • Redemptie
 • Uitkomst
 • Uitredding
 • Vrijkoping
 • Vrijmaking
 • Zaligheid
 • Zaligmaking

Bovenstaande definities gevonden op Encyclo

David geeft in deze Psalm in de basis Hebreeuwse tekst aan dat Zijn God, de God:  Elohay Yishi is. De God van verlossing.
Wat weet ik van David?  Waarom zegt hij dat eigenlijk? Waarop baseert hij zich? David is de schrijver van de Psalmen.  Wat is eigenlijk zijn achternaam? Ik weet dat David Koning was. Koning David.  Toch een zoekpoging aan wagen en ik vind van alles over Koning David. Laat ik een stukje hier neerzetten.

Wie was David

Wikipedia
Hij wordt beschreven als een rechtvaardige koning, hoewel hij niet foutloos was, een gewaardeerd krijger, muzikant en dichter, aan wie traditioneel vele Psalmen worden toegeschreven. David is een zeer belangrijk persoon binnen het jodendom en christendom. In het jodendom is David of David HaMelekh de koning van Israël en de Joden en een voorvader van de Messias.

Grappig en interessant wat je dan allemaal leest over David. David als Koning, Krijger, Muzikant, Dichter, Herder, Priester. Was David niet de enige Koning – Priester – Profeet?  LINK BRON ja, dus. David was het type-beeld van de Here Jezus. Wat betekend dat nou weer? typologie?

Link Bron:
De Bijbel staat bol van de typologie, Zoals bv het Pesach lam een type was op het anti-typologische lam van God wat geslacht zou worden voor de zondes van de wereld, Wat uiteindelijk Christus zou worden. Ook de tabernakel was een type op een groter anti-typologisch voorbeeld van een hemels heiligdom. (Heb 9:11). En zo staan er nog veel meer voorbeelden in van typologie. Je kan de Bijbel nooit goed begrijpen als je de typologie niet begrijpt, of als je er geen benul van hebt dat er überhaupt typologie instaat. Het bestuderen van de Bijbelse typologie zou dan ook essentieel moeten zijn als je de Bijbel in zijn compleetheid wil begrijpen, althans als je de diepere boodschap die God ons heeft meegegeven wil leren begrijpen. Men zal al snel inzien dat typologie zeer verassend is en de Bijbel letterlijk voor je opent.

De jonge David

Wikipedia
David was de jongste van acht zonen van Isaï en was herder. Terwijl Saul nog koning was, zalfde Samuel David tot koning. Het zou echter nog jaren duren voordat hij de troon besteeg. Kort na zijn zalving kwam hij aan het hof van Saul, waarover de Bijbel twee tegenstrijdige varianten beschrijft. In de eerste hiervan laat de neerslachtige Saul hem halen om voor hem op de lier te spelen en zo zijn “kwade geest” te verdrijven. Direct na deze versie volgt het beroemde verhaal over het doden van de Filistijnse reus Goliat. David kwam alleen in het legerkamp om zijn broers voedsel te brengen, maar kon de laster van de reus niet verdragen. Hierop werd hij voorgesteld aan Saul, die hem zijn wapenrusting gaf. Deze was te groot en zwaar voor David, dus hij koos voor zijn slinger, een wapen waarmee hij al leeuwen en beren had gedood die zijn schapen wilden opeten. Hiermee doodde hij Goliat…

Hier wil ik naar toe:

Toen ik nadacht over de Naam van God als Elohay Yishi, bleef ik maar rondhangen bij David met zijn slinger. Leuk filmpje hiernaast. Hoezo noemt David God in de grondtekst, oorspronkelijke vertaling God als Elohay Yishi.  David kende God als verlosser en ging ook op die manier met God om. David als jonge kerel komt in het kamp van koning Saul en hoort over deze ‘reus’ van een kerel. David word woedend omdat zijn God word getart. Dit verhaal kan je in de Bijbel lezen 1 Samuel 17 Ik hoorde ooit eens iemand in een preek zeggen, dat het niet uitmaakte of David goed mikte met die steen. God stuurde die steen en dat zorgde ervoor dat de reus dood neer viel.

1 Samuel 17:45
Maar ik (David) kom naar jou (reus) toe namens de Heer van de hemelse legers, de God van het leger van Israël, de God die jij (reus) hebt uitgedaagd 

David versloeg de reus misschien wel ‘slechts op grond van zijn getuigenis’. Op grond van zijn geloof in God – de verlosser -. Het plaatje hiernaast in het Nederlands : (vrije Gerda vertaling) David was succesvol omdat hij de wist dat de kracht van God kwam en niet van hemzelf. Als God dat voor David doet, doet Hij dat ook voor jou. Hij maakt geen onderscheid in personen, niemand is Hem liever dan een ander. Soms worden wij ook zo uitgedaagd door onze tegenstander. (Want we strijden niet tegen mensen, maar tegen de onzichtbare leiders, machten en heersers van deze donkere wereld. Dus tegen de duivelse geesten in de geestelijke wereld. Efeziërs 6:12) Soms laten we ons op de kop zitten en voelen we de druk meer en meer en hebben de neiging om weg te kruipen. Maar laten we David zijn getuigenis pakken en gaan staan, op staan tegen onze reus. In geloof en verwachting dat God ons ook verlost van deze reus. Het kan dat stemmetje zijn in je gedachten: ‘ denk je nou echt dat God naar jou omziet ‘? Als we naar die stemmetjes geloven, dan luisteren we niet naar wat de Bijbel ons leert. De vijand doet zich voor als of hij groter is dan Onze God. Als we dat gaan inzien, mogen we net als David op staan tegen onze reuzen.

ELOHAY YISHI

Onze test kan onze testimony worden.

Testimony – getuigenis. Leuke woord spel. Maar het is wel zo. Onze getuigenis komen voort uit ’testen’.  Dawna de Silva spreekt hierover in het filmpje hieronder. Zij verteld (Nederlandse vertaling) wat ik allemaal wil delen met je. Onze getuigenis als steen die de vijand verslaat.

Gerda Beek, Gods Naam

Het kinderliedje, wie kent hem niet. 

Preek van Dawna de Silva Nederlands vertaald. 27:43 in de tijdbalk als je de hele preek wilt overslaan. 

WAYMAKER, lied wat ik vertaald heb in tekst. Lied wat me erg aanspreekt. Dat is het karakter van God !

Op Facebook staan deze plaatjes ook. (maar niet mijn verhaal erom heen) Het gaat gelijk op: op website en op facebook. Je kan als je wilt plaatjes opslaan voor je eigen gebruik. Of je kan via Facebook de plaatjes delen met je vrienden. Zo handig dat internet. Like de pagina op Facebook en nodig je vrienden uit om de Facebook pagina ook te volgen en te liken. Misschien dat ik nog meer socials zal opzoeken. Maar dit deze website is de basis.